Dode surgen las sombras

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (789 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL SUCCÉS DE LES FETES
esta es una historie que me passe a mi i a uns amics en les festes de Moros i cristians.en dic Lucia i tinc 16 anys ,pero no se res dels meus amics des de aquell dia. ocorreuuna dema que quedem tots junts en un parc prop de la meua casa .quan arribe yo eren les 11 del mati i ya esta Helena,Pedro i Jose assentats en un banc esperant als demes ,mes tart arribaren elsdemes Joan, Mría i Lola. forem al cuartelillo d'Helena i mos quedem tots a menjar ,mes tart mos forem a vore la desfilada que feen i despres donarem tornades pels posats que posen en les festes dedinar,de roba,d'accessori etc. ales sis de la vesprada els chics se foren en uns amics i mosatros mos forem al cuartelillo d'Helena. estiguerem parlant de moltes coses d'a qui li agrada qui,en qui estavaeixint este i esta ... . mes tart nos cridaren els chics i mos digueren que anam al parc a on quedem pel mati .quan arribem estaven ells i dos persones mes queparecien mes majors que ells.tragueren unaOUIJA d'una bossa i mos preguntaren si jugaben ,yo no estava molt segura pero Helena ,María i Lola digueren que si .ens posarem a jugar tots junts ,menis eixos dos chics que no coneixia de res estinguerem jugant un bon temps fins que me crida la meua mare, li preguntem a l'espiritu de l'ouija si podiem eixir i digue que si. eren les onze de la nit ya i alguns cridem a nostres mares per apreguntar si ens podiem quedar en casa de nostres amics a dormir ,tots digeren que les seues mares si que els deixaven, exepte pablo,el s'enbaanar ala seua casa.alrem l'ouija de la bossa i forem a sopar alcuatelillo d'Helena ya que ella era l'unica que tingue un cuatelillo de dos pisos i un sotan .sopem tots junts y despres ens forem a donar una passejada pel poble.tornarem al cuartelillo d'Helena ,yaque tots es quedem ha dormir si mos deixava la mare d'Helena, si que mos deixa,eren ya les tres de la matinada quan a un digue queforem al sotol a jugar un temps ala OUIJA,tots diguerem que si ya...
tracking img