Dogmes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (279 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Per perseguir els qui es desbiaven dels dogmes de l’ esglesia l’ any 1542 el papa va restablir la inquicicio sobretot a Italia hi ha Espanya.La inquicicioera un tribunal encarregat de perseguir i castigar els ereges.
Es va crear la congregació que era una organitzacio encarregada de publicar els llibrescontraris a la doctrina catolica i proibit als creients.
Els sospitosos de heretgia eren sutmesos a un judici anomenat acte de fe.Els que no es es rettractavencomdenats a la foguera.

3.2
Dintre de la jerarquia eclesiastica es va impulsar un moviment conegut amb el nom de Contrarreforma aquesta tenia com objectiucorregir els errors propis i defensar els dogmes de la fe catolica.
Entre l’ any 1545 i el 1563 va tenir lloc el considi de Trento, el consili van ser unessesions on es va confirmar els dogmes principals de la doctrina catolica.Va dir que la fe era important, pero que la salvacio havia d’ aconseguirse per lesbones obres.Va confirmar els set sagraments, el carácter sagrat de la missa i el culte a la mare de deu i els sants.
Va declarar la vulgata com la unicainterpretacio valida de la biblia.
Es van adoptar un seguit de mesures.
Proivicio de la venda d’ indulgensies
.Es van crear seminaris per formar el clero..Es va obligar els bisbes a recibir a la seva diosesi i els sacerdots a la seva parroquia.
.El clero havia de portar una vida ejemplar.
.Respectar elselivat.
3.3La difucio de la contra reforma
.Ordre de caramelita:la va dur a terme santa Teresa de Jesús.
.Companyia de jesús formada per Ignasi de Loiola.
tracking img