Donald sassoon, cent anys de socialisme, 2001.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (571 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Gráfic pàgina 347. (Doc.6)
1. Observació i presentació

-Aquest gràfic tracta sobre la població que viu amb un dòlar o menys al dia el 2008.
-És un gràfic de barres. Cada eix representa unapoblació. La variable independent és cada una de les poblacions ( Nigèria, República Centreafricana, Zàmbia, Madagascar, Níger, Sierra Leone, Haití , Nicaragua i Indonèsia ), i la variable dependent és elpercentatge d'aquestes poblacions que viu amb un dòlar o menys al dia. Están expresades en el percentatge total de persones de la població.
-Comprén tot l'any 2008.
- El context històric d'aquestgràfic de barres és el denenvolupament tecnològic, la globalització i el canvi social del segle XX. El gràfic està basat en el Tercer Món. A les dècades posteriors a la colonització, el Tercer Món espresentava com un conjunt més o menys homogeni de països definits per la seva dependència del món industrialitzat i per les seves condicions de pobresa. Al començament del segle XXI aquest panorama haexperimentat transformacions importants. El nou escenari de la globalització ha assignat tasques diferents als països de l'anomenat Tercer Món.

2.Descripció i anàlisi

- La tendència del gràficés decreixent. El màxim és a Nigèria, on el 70% de la població viu amb un dòlar o menys al dia, i el mínim és a Indonèsia i Nicaragua, on el 45% total de la població viu amb un dòlar o menys al dia.
-On més natalitat hi haurà serà en el país del Tercer Món on més nivell econòmic hi hagi, per tant serà a Nicaragua i Indonèsia, i també serà on menys mortalitat hi haurà, ja que disposen de mésaliments , medicament i higiene, per tant tenen més esperança de vida.
El nivell de natalitat al païs menys desenvolupat alomillor pot ser el mateix, encara que la mortalitat augmentarà i el nivell devida minvarà a causa dels poc recursos disponibles, parlem en aquest cas del país més pobre, Nigèria.
-Sí, Podem establir etapes diferents segons el ritme de creixement de la població.
-Hi podem...
tracking img