Dopage

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1019 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Que es el dopatge?
Es el consum de qualsecol metode de substancia phroibida en el dopatge que pot resultar perillosa per a la salud de l’esportista.
Es considera la violacio de aquestes regles:
-La presencia de una substancia en el cos d’un atleta.
- L’ús de una substancia prohibida.
- No estar disponible per les probes defora de la competició i no presentar els papers deguts.
- Fertrampes durant els controls.
- Poseció de subtancies prohibides.
- Compravente de aquestes substancies.
Opinions:
Pot fer sentir millor a la gent, pero hi ha molta de presió avui en dia perque es guanyi i no val la pena dopatse ja que a moltse persones lis ha causat la mort o be els hi ha destrosat la vida.
Efectes:
Un tipus de dopatge es l’amgetamina, que pot dur a terme una greu depresiópsicológica, insomni, agresivitat o falta de gana i pot provocar presió sobre una persona. Acceleració cardiaca com atacs de cor, efectes difisc i sobretot psicologics durs.
Els esteroides aumenten la mida de la massa muscular pero te consequencies fisiques mes greus i tambe algunes de psicologiques; pot produir atacs d’ansiedad, depresions, deliris, cáncer de fetge i moltes patologies fisiques.Altres substancies poden produir nauseas, vomits, morts o accidents greus celebrals.
CICLISME:
*És requereix molta de resistencia i això fa que es fagi abús d’hormones i remplacaments de sang.
El dopaje en el ciclisme ha explosionat definitivament en aquest deport després de l’escandal provocat l’estiu del 98, cuan en la prova més important del mon, “Tour de Franca”, l’equip francés Festina va serdescalificat completament per l’us de una substancia dopant anomenada entropoyetina o, comúnament denominada EPO, l’augment del nivel de glóbulos rojos en la sang no detectable per els análisis d’orina produeix una major resistencia en situacions d’extrema duresa per el ciclista son les principal característiques que defneixen aquesta substancia perseguida per el COI (Comité OlímpicoInternacional).
Els controls de sang van revelar l’us de l’EPO per numerosos components del Festina i de altres equips participants. Les autoritats judicials van provocar que fosin molts pocs ciclistes que van financiar aquesta accidentada edició de la carrera ciclista mes important del mon.

ALBERTO CONTADOR:
· Es acusat de dopatje, la unio ciclista internacional va afirmar que era un cas decontaminacio alimenticia en el cual ell era la victima.
· Va ser sotmes desde el primer moment del Tour a controls dies seguits, al cual a nomes un va donar una minima cantidad insignificant de positiu i va se descalificat.
· Al seguit de controls als cuals es va sotmetre no va donar res, aquell dia va donar positiu, al seguent havia baixat i al tercer ja era inapreciable.
· La cantidad minima que si liva trobar era clembuterol ¿Qué es el clembuterol? El clembuterol es un agent anabolizant inclos en la llista de substancies prohibides de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Se trata d’un producte usat tradicionalmente para el engordar els animals i que alguns deportistes fan ús d’aquesta per augmentar la seva massa muscular i reduir la grasa corporal. Aumenta la potencia, disminueix la fatigayi accelera la recuperació.
·efectes negatius, es que pot produir alteracions cardiobasculars, hepátiques, endocrines, esquelétiques i trastorns psicológics, fundamentalment l’agresivitat.

Natació
žEn el cas de la natación se remonta als anys 70 y 80 cuan la República Democrática Alemana feia us dels sus responsables deportius i els metges de unos métodes de entrenamient en els quals seincluía el suministre de sustancias dopants como esteroides i hormonas masculines. Nadadoras menors d’edad eren obligades a prendre aquests “medicaments” per enfortir el seu cos sent objecte de diverses presions com les que tingue Petra Schneider (campeona olimpica)a la qual van forcar a prendre eseroides perque el seu pare no vejes amanasada la seva posicio social i economica.
žLa RDA va convirtir...
tracking img