Dossier07

Páginas: 14 (3494 palabras) Publicado: 12 de diciembre de 2011
Informació d’estadística oficial

Núm. 7 febrer’11

www.idescat.cat

Els productes industrials fabricats a Catalunya (2009)
Les idees clau
• Els medicaments i la carn de porcí, els productes líders • Els vehicles de motor i els productes carnis, les branques industrials amb més vendes • Tres grans sectors acumulen més del 50% de la producció industrial venuda a Catalunya •L’alimentació, el sector que menys redueix la seva producció venuda • Gairebé una quarta part del valor de les vendes industrials a l’Estat espanyol corresponen a Catalunya • Catalunya és la comunitat amb més producció venuda en nou dels setze grans sectors industrials

Com accedir a la informació
L’Enquesta industrial de productes (EIP) proporciona informació sobre els prop de 3.000 productesfabricats anualment a Catalunya. L’EIP és una operació que du a terme anualment l’Institut Nacional d’Estadística, amb la col.laboració de l’Idescat en l’àmbit de Catalunya. L’Idescat elabora una explotació d’aquesta enquesta des de l’any 1993. A partir dels resultats de l’any 2008 es pot consultar aquesta informació mitjançant una base de dades que permet saber els productes que es fabriquen, i elsque no es fabriquen, de la llista europea de productes industrials (PRODCOM). Els resultats es presenten en quatre tipus de taules: • Una taula amb els totals de les vendes dels productes fabricats en cadascuna de les 16 agrupacions (o grans sectors) i 56 branques en què s’ha subdividit l’àmbit productiu investigat. Clicant en una agrupació es despleguen els resultats de les seves branques iclicant en una branca s’obté la taula de productes. • • Una taula per a cada branca, en què figuren tots els seus productes fabricats. Per a cada producte es mostra la denominació, el codi PRODCOM-EIP (a 10 dígits), el valor (en milers d’euros) i la quantitat (en la unitat corresponent) de la producció venuda. Es pot obtenir també la sèrie històrica de resultats de cadascun dels productes enclicar-hi. Una taula amb tots els productes fabricats que no estan sota secret estadístic. En aquesta taula apareixen, ordenats segons el valor de les seves vendes, els 50 productes amb més producció venuda. Aquesta taula permet afegir-hi grups de 50 productes fins a obtenir la relació ordenada de tots els productes fabricats. Una taula generada pel cercador amb el conjunt de productes que en la sevadenominació o codi PRODCOM contenen la seqüència de caràcters o de xifres que s’hagi introduït en la finestra del cercador.http://www.idescat.cat/eip

2 Dossiers Idescat Els productes industrials fabricats a Catalunya (2009)

Els medicaments i la carn de porcí, els productes líders
Entre els 1.400 productes fabricats a Catalunya que no estan sota secret estadístic, dos van superar l’any2009 els mil milions d’euros de vendes: els Medicaments constituïts per productes mesclats o sense mesclar, sense hormones ni antibiòtics (1.692 milions d’euros facturats), i la Carn de porcí fresca o refrigerada (1.143 milions d’euros). Ambdós productes ocupaven l’any 2008 la mateixa posició en la llista. Els productes situats en tercer i quart lloc van tenir una facturació per damunt dels 700milions d’euros: Altres components i accessoris de tractors, turismes, transport de persones, camions i vehicles especials o de competició i Altres components i accessoris de carrosseries. Globalment, els 10 primers productes van superar cadascun els sis-cents milions d’euros de producció venuda, mentre que els 120 primers van estar per sobre dels cent milions d’euros. Cal tenir en compte, però, queentre els productes més venuts n’hi ha diversos que no es difonen per raons de secret estadístic, per la qual cosa aquest rànquing correspon només als productes que no estan subjectes a aquest condicionant. Alguns dels productes sota secret estadístic estarien entre els 50 més venuts, per exemple, la cervesa de malt, el gasoil combustible dièsel per a vehicles de motor, el filferro de coure...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS