Dret ambiental europeu

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2214 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
I. DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT

Intro

- DRT que gestionen els estats
- És supranacional. Basat en la coordinació/concòrdia entre estats
- És el fonament/impuls de la majoria de normes. Europeus > Estatals> Locals
- S’han gestat en aquest àmbit de concòrdia
- Els Estats les incorporen al DRT Estatal (intern)
- En la mesura que un Estat s’obliga internacionalment ho internalitzarà- DRT SOBIRÀ DELS ESTATS SOBRE ELS RECURSOS NATURALS
- prima facie
- “titular de gestionar REC NAT del meu territori”
- tots els que detecti
- d’acord amb el meus recursos


|- ECOLOGIA |el món com a unitat ecològica |
|- CCAA (ciències ambientals)| |

1a PARADOXA
- El DRT INT permet un reconeixement compartit com a unitat
2a PARADOXA
- Els problemes AMB transcendeixen les fronteres dels Estats
- Difícilment poden ser resolts unilateralment pels Estats
- Potser a causa FACTORS METEOROLÒGICS... transcendeixen
- SOBREPESCA. Esgotamentdels recursos pesquers
- GLOBALITAT DELS PROBLEMES AMBIENTALS > GLOBALITAT DELS PROBLEMES SOCIALS
- UNITAT ECOLÒGICA
- AFECTACIÓ/IMPACTE DIVERS

- NN INT MAM > no són exigibles per igual a tots els Estats
> injustícia AMB i SOCIAL (creat per uns pocs Estats)
> PROGRAMA NNUU sobre desenvolupament
un 20% de la població consumeix el 80% dels REC NAT del planeta (el 80% restantnomés té accés al 20% i és precisament en les àrees geogràfiques d’aquest 80% on hi ha la major part dels REC NAT que consumeix aquest 20%)

- El DRT és una reacció a aquestes injustícies socials
> La GEOGRAFIA del dany ambiental
> DEGRADACIÓ global
> IMPACTE global


> PETJADA ECOLÒGICA
Ha/pers > el que necessita una persona per a mantenir la seva subsistència (capacitat enHa)

PAÍS POBRE > La seva població tot i tenir REC NAT no té accés a aquests REC
Estat Africà > MINES > Cobalt
Hg
Au
Diamants
- factors aliens als Estats que hi interactuen
- multinacionals > transcendeixen el poder dels Estats
- arriben a substituir el mateix poder de l’Estat
NECESSITATCOBDÍCIA
Amazònia (BÉ col·lectiu Humanitat):
- DRT INT
- Limitar el poder de l’Estat per a evitar que:
en detriment de les persones...
- DRT INT AMB (una de les branques + recents del DRT)
gènesi (finals 60/inicis 70)
una branca del DRT INT PÚBLIC
ha tingut un creixement exponencial a diferència de:
Drets Humans
DretConflictes Armats

- costa molt adoptar un acord INT
- desembre Conf. DURBHAN > no s’ha aconsseguit
- Conf. Copenhaguen

- exigeix una COOP. INTENSA
- greus accidents 60’s
- abans no se’n havia produït cap d’aquesta magnitud
- durant la 2GM el MAM no era objecte d’atenció
- després els REC NAT > comença quan hi ha voluntat de recuperar indústriaTORREY CANYON
BOPHAL 1984 Índia
TXERNOBYL 1986
PRESTIGE


EXXON
ERIKA
MAR EGEO


DEEPWATER HORIZON


TSUNAMI 2004
FUKUSHIMA 2011 (TSUNAMI JAPÓ)
mur cont 5 cm + amunt!!?? error enginyeria
FUKUSHIMA (la illa d’esperança)


IPCC.Intergovernmental Panel of Climate Change. Panell Governamental sobre Canvi Climàtic > actuació antropogènica
> Tuvalú (incrment nivell del mar)
cogombre ¿?
PROGRAMA “SINGULARS”
Federico Mayor Zaragoza
“evolució”
“revolució” (o plantejar evolució sense assumir responsabilitats)

- limitació del dret sobirà (o obligatorietat)
- els Estats han de responsabilitzar-se del que...
tracking img