Dret internacional

Páginas: 8 (1832 palabras) Publicado: 27 de enero de 2011
Fitxa número 1: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC.

1. Jerarquia del sistema de fonts del Dret Internacional Públic.

Les convencions o tractats internacionals, constitueixen la font principal del Dret Internacional Públic i estan formades pels acords entre dos o més estats regits pel Dret Internacional.

El costum està integrat per la conducta o pràctica reiterada pels estats. També el costumpot consistir en l’abstenció reiterada (costum negativa).
També hi ha l’element iuris, creença, la convicció que tenen els Estats d’obligació.

Principis Generals del dret. Són principis comuns a tots els sistemes polítics, que comparteixen tots els Estats.

Font autònomes, medi auxiliar que serveixen per interpretar normes.

2. Resol els següents supòsits jurídics, raona la resposta:a. El conveni-marc per a la Protecció de les Minories Nacionals, del Consell d’Europa, França té obligació de complir-lo?

Aquest conveni marc de la Protecció de les minories Nacionals del Consell d’Europa no vincula a França ja que no l’ha signat. Els tractats internacionals només vinculen legalment a qui els signa.

Estats Part de l’Instrument de Ratificació del Conveni-marc per a laprotecció de les Minories Nacionals (número 157 del Consell de Europa), fet a Estrasburg l’1 de febrer de 1995.

Estado | Fecha/firma | Fecha depósito instrumento |
Albania | 29-6-1995 |   |
Alemania, Rep. Fed. de | 11-5-1995 | 10-9-1997 D |
Armenia | 25-7-1997 |   |
Austria | 1-2-1995 |   |
Bulgaria | 9-11-1997 |   |
Chipre | 1-2-1995 | 4-6-1996 |
Croacia | 6-11-1996 | 11-2-1997 |Dinamarca | 1-2-1995 | 22-9-1997 |
Eslovaquia | 1-2-1995 | 14-9-1995 |
Eslovenia | 1-2-1995 |   |
España | 1-2-1995 | 1-9-1995 |
Estonia | 2-2-1995 | 6-1-1997 D |
Finlandia | 1-2-1995 | 3-10-1997 |
Grecia | 22-9-1997 |   |
Hungría | 1-2-1995 | 25-9-1995 |
Irlanda | 1-2-1995 |   |
Islandia | 1-2-1995 |   |
Italia | 1-2-1995 | 3-11-1997 |
Letonia | 11-5-1995 |   |Liechtenstein | 1-2-1995 |   |
Lituania | 1-2-1995 |   |
Luxemburgo | 20-7-1995 |   |
Macedonia, Ex ant. R. Yug. de | 25-7-1996 | 10-4-1997 D |
Malta | 11-5-1995 |   |
Moldavia | 13-7-1995 | 20-11-1996 |
Noruega | 1-2-1995 |   |
Países Bajos | 1-2-1995 |   |
Polonia | 1-2-1995 |   |
Portugal | 1-2-1995 |   |
Reino Unido | 1-2-1995 |   |
Rep. Checa | 28-4-1995 |   |
Rumanía | 1-2-1995 |11-5-1995 |
Rusia, Federación de | 28-2-1996 |   |
San Marino | 11-5-1995 | 5-12-1996 |
Suecia | 1-2-1995 |   |
Suiza | 1-2-1995 |   |
Ucrania | 15-9-1995 |   |

b. De forma general, se li pot aplicar a un Estat un Tractat del qual és part, per fets ocorreguts abans que el Tractat entres en vigor?.

De forma general no es pot aplicar un Tractat a un Estat per fets ocorregutsanteriorment.
Segons La convenció de Viena en la seva secció segona: Aplicació dels tractats.
Article 28. Irretroactivitat dels tractats.
Les disposicions d'un tractat no obliguessin a una part respecte de cap acte o fet que havia tingut lloc amb anterioritat a la data d'entrada en vigor del tractat per a aquesta part ni de cap situació que en aquesta data hagi deixat d'existir, llevat que unaintenció diferent es desprengui del tractat o consti d'una altra manera.
Un Tractat no és aplicable abans de la seva entrada en vigor; això és, un contractant no pot valer-se d’ell fins que no s’hagin satisfet les clàusules relatives a la seva entrada en vigor. Però una vegada vigent, pot aplicar-se a fets anteriors o excloure de la seva aplicació fets, actes o situacions ocorregudes o generadesdesprés de la seva entrada en vigor, si el tractat ho preveu expressament o si aquesta intenció es desprèn d’altre manera. S’admet, per tant, una aplicació retroactiva o una aplicació diferida de les normes convencionals si tal previsió s’ha fet expressa o implícitament en el tractat.

c. Si els Estats Units incompleix un precepte del Tractat anterior, però, aquest precepte és, alhora, una...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Dret Internacional Públic. Pràctiques.
  • dret
  • DRET
  • Dret
  • dret
  • Dret
  • dret
  • Dretos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS