Dret mercantil

Páginas: 10 (2381 palabras) Publicado: 28 de febrero de 2012
TEMA 7
Dret dels títols valors

7.1. Els títols valors: concepte i evolució actual
7.1.1. Característiques
Document necessari per exercitar el dret literal i autònom que incorpora i que és essencialment transmissible.
• Documentació:element material (títol) i immaterial (dret o valor).
• Necessarietat: la possessió i la presentació o exhibició del títol sónindispensables per a l’exercici i transmissió del dret.
• Literalitat: el contingut del dret és el que s’esmenta literalment en el títol.
• Autonomia: un cop transmès, el títol és independent de la relació causal (subjacent) que ha donat lloc a la seva emissió. El deutor no pot oposar al nou posseïdor les excepcions personals que tingués front al posseïdor originari.• Transmissibilitat: facilitat de circulació.
• Legitimació: requereix la possessió del títol.

• Funció legitimadora: agilita l’exercici de drets.
• Funció transmissora: facilita la circulació de drets.
• Funció financera: permet obtenir crèdit mitjançant la seva penyora o cessió en garantia.

|A. Segons l’emissor|B. Segons la forma d’emissió |
|- Públics: emesos per l’Estat o altres entitats de caràcter públic |- Singular: l’emissor fa una declaració determinada en relació a cada |
| |títol|
|- Privats: emesos per entitats de caràcter privat |- En sèrie o en massa: emissió de diferents títols amb característiques |
| |iguals. |
||D. Segons el grau de literalitat |
|C. Segons la forma en que es legitima el posseïdor del títol | |
|- Nominatius |- Complets: el títol determina totalment el contingut del dret.|
|- A l’ordre: el titular resulta del document, però l’obligació s’ha de |- Incomplets: quan el dret no es determina de forma completa en el títol |
|complir a l’ordre del primer prenedor del document |i s’ha d’acudir a altres documents |
|- Al portador ||
| | |
|F. Segons la intensitat de la connexió entre el dret incorporat i el |G. Segons la forma en que es legitima al posseïdor del títol |
|negoci subjacent| |
|- Causals: aquells en que hi ha una íntima vinculació entre el dret |- Canviaris o de pagament: incorporen un dret de crèdit de caràcter |
|incorporat i el negoci subjacent |pecuniari|
| |- De tradició o representatius: incorporen un dret a la possessió de |
| |determinats béns o mercaderies |
|- Abstractes: el dret incorporat és independent del contracte...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • dret mercantil
  • Dret Mercantil
  • Practica 5 dret mercantil
  • Treball de dret mercantil, etiquetatge
  • Concepte de dret mercantil. l'acte de comerç
  • Dret Mercantil
  • Dret Mercantil
  • Dret mercantil

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS