Drets de l'home

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (686 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
En conseqüència, l’Assemblea Nacional reconeix i declara,
en presència i sota els auspicis de l’Ésser Suprem, els següents
drets de l’home i del ciutadà.
Article 1. Els homes neixen iresten lliures i iguals en drets;
les distincions socials només poden estar fundades en la utilitat
comuna.
Article 2. La finalitat de tota associació política és la
conservació delsdrets naturals i imprescriptibles de l’home.
Aquests drets són la llibertat, la propietat, la seguretat i la
resistència a l’opressió.
Article 3. El principi de tota sobirania resideixessencialment
en la nació: cap cos, cap individu, no pot exercir cap mena
d’autoritat que no emani d’ella expressament.
Article 4. La llibertat consisteix en poder fer tot el que no
siguiperjudicial per als altres. Així, l’exercici dels drets
naturals de cada home no té cap més límit que aquells que
asseguren als altres membres de la societat gaudir
d’aquests mateixos drets;aquests límits només poden ser
determinats per la llei.
Article 5. La llei només té dret a prohibir les accions nocives
per a la societat. Tot allò que no està prohibit per la llei nopot ser impedit, i ningú no pot ser obligat a fer el que la llei
no ordena.
Article 6. La llei és la expressió de la voluntat general.
Tots els ciutadans tenen dret a cooperarpersonalment, o
per mitjà dels seus representants, en la seva formació. La
llei ha de ser idèntica per a tothom, tant per protegir
com per castigar. Com que tots els ciutadans són iguals
davantdels seus ulls, són igualment admissibles a totes
les dignitats, càrrecs i feines públiques, segons la seva
capacitat, i sense cap més distinció que la de les seves virtuts
i talents.Article 7. Cap home no pot ser acusat, arrestat ni detingut
sinó en els casos determinats per la llei i segons les
formes prescrites per ella. Els qui sol·liciten, expedeixen,
executen o...
tracking img