Drets humans

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1800 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
DRETS HUMANS |DRETS DEL NEN | |
|ART 1: | |
|No fa referència al nen. Perquè un nen tant petit| |
|no està dotat de raó ni de conciència, els nens | |
|no són lliures pèrquè depenen d’un adult. Aquest | ||article és per adults. | |
|ART 2: |Principi 1 dels drets dels |
|Si fa referència al nen. Perquè el nen també té |infants,perquè parla gairabé del |
|aquests drets,encara que està sota la tutela d’un|mateix peró més enfocat a l’infant. |
|adult, normalment els pares otutors legals. | |
|ART 3: |Principi 2,4,6,8 perquè parlen del |
|Sí fa referència al nen. Perquè el nen té dret a |dret a tenir salud, a tenir una bona |
|viure, a estar segur i a la llibertat,encara que |vida i a créixer com a persona i a |
|no és lliure perquè està sota la supervisió,depèn|rebre protecció isocors i jo crec |
|d’un adult. |que podria ampliar aquest article, |
| |per deixar més clars els drets dels |
| |nens. |
|ART 4: | |
|Sí fareferència al nen, però no directament. | |
|Perquè quan un nen comença a ser autònom , a | |
|valdres per si mateix (cinc o sis anys per | |
|exemple), ningú té dret a tractar-lo com un | |
|esclau. Però per un altre costat, també crec que ||
|és una llei pensada més en els adults. | |
|ART 5: |Principi 9. Perquè aquest principi |
|Pot fer referència al nen, però no directament. |diu que l’infant ha d’estar protegit |
|Perquè el nen tè dret a no ser maltractat, peró |contra totes les formes de|
|és una llei pensada més en els adults. |negligència,crueltat i explotació i |
| |que no pot ser objecte de cap mena de|
| |tràfic i per tant jo crec que seria |
| |bo per ampliar l’article. |
|ART 6:| |
|No fa referència al nen. Encara que el nens tenen| |
|el mateix dret , están sota el càrrec dels pares | |
|o tutors legals. | |
|ART 7: ||
|Sí que fa referència al nen. Perquè tothom és | |
|igual davant la llei i té dret a la protección | |
|contra la discriminació, per tant el nen també. | |
|ART 8: | |
|Sí fareferència al nen. Perquè el nen te dret | |
|igual que l’adult. | |
|ART 9: | |
|No fa referència al nen. Perquè el nen per l’edat| |
|que té no pot ser detingut....
tracking img