Durkheim

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (480 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA FUNCIÓ DE L’ESTAT
Durkheim no considera que l’estat sigui superior a la societat pelsimple fet que l’estat no pot generar societat, és la societat la que creal’estat. No es cap càrrega, és unainstitució necessària i imprescindible perdonar una visió de conjunt.Per a ell l’estat ha de desenvolupar una funció moral, no té perquè serun lloc territorial fix , ha de tenir un nombre determinat queno es redueixi arelacions de parentesc i ha de comptar amb una autoritat que exercisca dinsla societat i que s’aplique per un grup de funcionaris.Durkheim no creu en la reorganització social, tendeixcap a ladesaparició de les classes oposant-se a la transmissió hereditària odemanant programes d’ajuda als pobres. Creu que la reorganitzacióeconòmica l’únic que farà serà augmentar la crisis perquèla base d’aquestaés moral i no econòmica.Segons Durkheim cap estat modern actua com administrador dels dretsdels ciutadans. D’aquesta manera pot arribar a convertir-se en un òrganrepressiu si no esdesenvolupen be el que ell anomena òrgans secundarisentre l’estat i els individus.Que passa si l’estat és un reflex de la societat?Les masses socials es poden arribar a manipular molt, isobretottendeixen a ser variants, així es corre el risc de que desequilibren l’estat.Però per altra banda, si l’estat deixa d’estar controlat per les massesaquest es converteix en una tirania...Aleshores, com quinaés la solució?Un punt de seguretat pot ser la Constitució, que impedeix caure en lainestabilitat, fruit d’un determinat moment. Es tracta d’un control queexpressa la sobirania del poble en relació alpropi estat. De manera quel’estat no pot canviar les lleis com vol i es sotmet a un tribunal constitucional.

Així, aquí és on trobem un punt mig: els òrgans secundaris , que són elpunt de trobadaentre la particularitat i la generalitat. (Un exemple actuald’aquests cossos són les ONG, els sindicats, les associacions de veïns...)Aquests òrgans són un control per a que l’estat no es passi en...
tracking img