Dyguhijo

Páginas: 3 (716 palabras) Publicado: 26 de febrero de 2011
L’agricultura: Durant el segle XIX les noves tecniques agricoles van perpetra augmentar la producción, per tal de alimenatre en una población creixent, axí obtenin un major benefici que ells despresutlitzarien per invertir a la industria. A mesura que la industria creixia es va produir una demanda de productes, pero les industris van arruinar els artensas i pagesoso els quals es feien ellmateixos les coess, aixo va provocar el pas a una economia de maercat en que el pages era el comprador i el venedor.

L’agriulot vol obtener el Maxim benefici i per aixo s’especialitza en els productesmes soliciats, per aixo utlitza adops maquinaria bnes llaves etc.. Aquesta espicialització provocar que els apges tigues de anar al mercat a comprar el productes que ell no produia.

Avui en dial’estat español no existeix una agriculltura de subsistencia sino que s’ha passat a una agricultura de mercat.

A mesura que han anat passan els anys hi ha hagut un exude rural provocan així un devalladadel tant percent de la población agraria activa que es de un 4,4% per el 95,6% que es dededica ala industria i elserveis. Un dels principals factors que ha determinat la baixada de la población activaha Sicut la mecanització ja que en observarlus en la grafica s’observan linias paralelas en sentit contrari una de la altre .La población agracia actica es una población envellida el 30% major de65 anys, i majoritariament masculina.
Actualment el PIB que s’obte de l’agricultura es del 3,5%
En la major part del territorio español la titularitat del territorio peurtany a la perosna fisica enmes de un 50% exectuan en Cantabria pais bas la rioja en les quals son les entittas publes les dominasdels terrenys. A España hi ha un cla predomini de la petita propietat ja que els 52% te menys de5 h i el 15% entre 5 i 10 h.

A l’estat españolun 49% del terrneny es no agricola mentres que el 44% esde seca i el 7% es de regadiu.

El conrreu de seca es el mes extens a gran part de la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS