Eac 1 didàctica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2739 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Enunciat

Apartat 1. Infància i educació. Aspectes introductoris (4 punts)

1. Respon amb V (Vertader) o amb F (Fals) als següents enunciats: (0,4 punts)

Enunciat | V (Vertader)/ F (Fals) |
Tot el que sabem sobre la infància té una base cultural i s'ha anat modificant al llarg del temps. | V |
Fins el segle XVIII la infància no existeix com a concepte. | F |Les teories psicoanalítiques del desenvolupament humà creuen en el valor absolut del medi ambient. | F |
La manca de vincles afectius entre mare i nadó té efectes molt negatius en el desenvolupament infantil. | V |

2.
a) Com influeixen la maduració i l'aprenentatge en el desenvolupament infantil? Posa un exemple per explicar-ho. (0,2 punts)

Perquè hi hagi desenvolupamenthi ha d’haver creixement, maduració i aprenentatge. Els nens i les nenes desenvolupen les seves capacitats interactuant amb el context, mitjançant l'activitat que despleguen; la maduració orgànica afavoreix la construcció d'uns aprenentatges o d'uns altres, estimulats pel context.
Per exemple els infants aprenen a caminar o a parlar quan són prou madurs biològicament per fer-ho però també hand'haver interactuat amb altres persones que ho fan.

b) Què vol dir que en la nostra manera d'entendre avui els infants els considerem competents? (0,2 punts)

Doncs que avui dia considerem que poden aprendre pel seu compte.L'nfant és un ésser social actiu i creatiu, amb potencial cognitiu i afectiu, preparat per anar descobrint les seves possibilitats psíquiques, afectives i socials amb l'ajuti la informació dels adults que l'envolten, i també d'altres infants.

3. Relaciona cadascuna de les aportacions que han fet al concepte actual d'infant les diferents disciplines que s'esmenten: psicologia/antropologia/sociologia/medicina/pedagogia, escrivint la que correspon a cada enunciat en la columna de la dreta: (0,5 punts)

Aportació | Disciplina |
Cal estudiar la complexitatde la vida social en la infantesa i als infants com a grup amb característiques pròpies | Sociologia |
Cal que els infants siguin el centre de l'educació. | Pedagogia |
Cal estudiar de forma específica els infants des de la pediatria o la puericultura. | Medicina |
Els infants són considerats de forma diferent en les diverses cultures i grups humans. |Antropologia |
El desenvolupament infantil segueix una sèrie de fases o etapes i consta de moments de gran canvi, anomenats crisis del desenvolupament. | Psicologia |

4.
a) Escriu al costat de cada definició el nom del concepte corresponent: (0,25 punts)

Definició | Concepte |
Fa referència als processos d'ensenyament-aprenentatge. | Instrucció |
Èpoques o momentsdel desenvolupament en els quals poden fer-se determinades adquisicions. | Moments sensibles |
Tipus d'educació menys institucionalitzada, que es desenvolupa en situacions que no tenen intencionalitat educativa. | Educació informal |
Persona que s'educa. | Educand |
Postura que atorga la màxima importància als coneixements que cal aprendre. | Logocentrisme |Procés dinàmic i complex, propi de l'espècie humana, que ens permet perfeccionar-nos al llarg de tota la vida. | Educació |

b) Respon amb V (Vertader) o amb F (Fals) als següents enunciats: (0,2 punts)

Enunciat | V (Vertader)/ F (Fals) |
No calen escoles perquè es produeixi educació. | V |
Tots els éssers humans som educables. | F |
Els éssers humansens anem perfeccionant al llarg de la vida seguint un procés natural, de tipus maduratiu. | F |
Les concepcions més innatistes del desenvolupament provoquen postures pedagògiques pesimistes. | V |

Redacta una definició d'infant que respongui al concepte actual que tenim, el més complerta possible (extensió màxima: 6 línies): (0,25 punts)

L'infant és un ésser social i...
tracking img