Ebnergias

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (501 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tecnologia

Activitats.

18.Completa aquesta taula, amb les paraules corresponents.

·Durant el Neolític, un període que s'estén del 9000 a.C. Al 4000 a.C., apareixen l'agricultura, ladomesticació d'animals, la terrisseria i els estris de pedra polida.

Un dels avenços més grans d'aquesta etapa va ser el pas de la recol·lecció a la .... d'aliments, gràcies a l'ús d'avenços tecnològicscom ara l'..... tirada per bous, els sistemes de ......., la nau de ..., el carro de ... o la....

·La primera revolució industrial es produeix a Gran Bretanya. Durant la segona meitat del segle XVIIIi la primera part del segle XIX. En aquesta època tenen lloc els primers i més dràstics canvis industrials i socials.

·Els grans canvis que introdueix la revolució Industrial són l'ús generalitzatde la energia i la seva aplicació al moviment de grans molins, la utilització del ..... com a font d'energia i l'us de nous....

Durant la segona meitat del segle XIX i els primers anys del segleXX es produeix una segona revolució industrial gràcies, sobretot, al desenvolupament i la generalització de l'us de l'energia elèctrica.

·Des del punt de vista tecnològic, el més significatiu delsegle XX va ser l'aparició de la aplicació de la ciència als processos industrials.

Un dels elements que ha caracteritzat el segle XX ha estat, sens dubte, el petroli. Aquest producte constitueix labase per a l'obtenció de combustible que poden ser utilitzats en tota mena de motors i, a més, és una primera matèria fonamental de la qual s'obté materials sintètics com ara els plàstics i, fins itot, aliments.

Un altre element característic ha estat el descobriment i desenvolupament de nous materials, com ara el cautxú sintètic, els plàstics o els semiconductors.

L'electrificació de lesllars i el desenvolupament del petit motor elèctric, a partir de 1940, van permetre la popularització dels electrodomèstics.

·Entre les moltes fites que demarquen la història de la tecnologia,...
tracking img