Ecoarquitectura

Páginas: 57 (14042 palabras) Publicado: 11 de marzo de 2011
SUPLEMENT DE

Juny 2000

PERSPECTIVA AMBIENTAL 19
Ecoarquitectura

1

Juny 2000

P A

E R S P E C T I M B I E N T A L

V

A 19

Edició: Associació de Mestres Rosa Sensat Drassanes , 3 • 08001 Barcelona • Tel: 93-481 7373 • Fax: 93-301 75 50 Fundació TERRA Avinyó, 44 • 08002 Barcelona • Tel/Fax: 93-304 0220 http://www.terra.org Redacció: Ralf Massanés i Lali Roca Foto portada:Projecte de casa passiva d'ISORAST Imatges interiors i il·lustracions BauFritz, Fundació Terra, Ing.-Büro A. Naumann u. H. Stahr, Isorast, Passivhaus Institut, R. Sengotta. Imprès en paper ecològic Impressió: Romanyà-Valls Dipòsit Legal: B. 2090-1975

Ecoarquitectura Cases passives: la nova construcció El concepte de casa passiva Els principis de les cases passives Aïllament tèrmic total Superarels ponts tèrmics L'estanqueïtat de l'embolcall Aprofitament passiu de l'energia solar Altres possibilitats de captació passiva Ventilació de la casa passiva Calefacció residual en les cases passives Subministrament d'aigua calenta a les cases passives Elements per estalviar energia i recursos a la llar Altres consideracions relatives al consum de l'energia elèctrica a les cases passivesExperiències en cases passives construïdes a Alemanya Mesures legals per limitar les emissions de CO2 en els habitatges Construïm des de l'escola Estètica o seny ambiental Quins materials ecològics o tòxics tenim a casa? Visites per aprendre De palla, de pedra o de què? Estratègies per a un disseny arquitectònic verd

Imprès sense fotolits amb el sistema Computer to Print. Autoedició fet en ordinadorsalimentats amb energia fotovoltaica. Maquetat amb Adobe Page Maker 6.5

2

L’habitatge, sigui una casa, un pis, un apartament, és el nostre entorn més íntim. Estem persuadits que, abans de pretendre un medi ambient més sa i menys contaminat, hem de convèncernos que hem de viure en un habitatge més ecològic. La casa passiva és el concepte més revolucionari dins de l’ecoarquitectura.Ecoarquitectura
Fundació TERRA*

Cases passives:1 la nova construcció

L’arquitectura i el sector de la construcció, fa alguns anys que han començat a introduir l’ecologia en l’àmbit de l’habitatge i l’urbanisme. Per exemple, es tendeix a utilitzar cada vegada més materials de construcció renovables, com ara la fusta, la llana o el paper com a aïllant tèrmic, entre d’altres. La radiació solar ja escapta en molts edificis per escalfar, climatitzar i produir energia elèctrica. El disseny de finestres s’ha desenvolupat prou com per deixar de ser el punt feble de l’aïllament tèrmic de l’embolcall de la casa. L’aprofitament de l’aigua pluvial o de les aigües grises és cada cop més corrent. I encara hi ha més: podem convertir els excrements humans en compost per emprar al jardí i deixar d’abocaraigües negres a la clave1. Text adaptat, amb permís, de l’obra: FEIST, Wolfgang. Grundlagen der Gestaltung von Passivhäusern. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt GmbH, 1996.

* La Fundació TERRA és una fundació privada que té per objectiu canalitzar i fomentar iniciatives que afavoreixin una responsabilitat més gran de la societat en els temes ambientals.

3

AMBIENTAL

guera que despréss’han de depurar. Sostres o cobertes verdes, depuradores vegetals, hivernacles adossats, bescanviadors de calor, ventilació forçada i tot un seguit de tecnologies completarien només una part dels nous desenvolupaments que milloren la construcció d’habitatges. Creiem que els joves d’avui han de conèixer com poden fer més ecològica casa seva perquè és un bon exercici per aprendre a respectarl’entorn des de la realitat més immediata i condicionar el mercat dels habitatges. Més enllà del confort i la compatibilitat ecològica dels materials constructius, un dels factors ambientals clau de qualsevol casa és el balanç energètic que comporta viure-hi dins. El consum energètic vindrà sobretot determinat pels sistemes de calefacció durant l’hivern i els de refrigeració durant l’estiu. L’altra...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ECOARQUITECTURA
  • ECOarquitectura
  • ecoarquitectura
  • Ecoarquitectura
  • Ecoarquitectura
  • ecoarquitectura
  • Ecoarquitectura
  • Ecoarquitectura

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS