Economia de los servicios

Páginas: 15 (3638 palabras) Publicado: 25 de mayo de 2010
UNIVERSITATEA “GEORGE BARIŢIU” din Braşov
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Specializarea: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

Analiza şi previziunea evoluţiei serviciilor hoteliere/restauraţie în Regiunea Nord - Vest

Studentii:An : II FR

BRAŞOV, 2010

INTRODUCERE

Din punct de vedere administrativ teritoriul Romaniei este impartit în: sate, comune, oraşe, municipii şi judeţe.
Ca unităţi teritoriale (non-administrative) au fost create 8 regiuni de dezvoltare, constituite prin reuniunea mai multor judeţe. Regiunile de dezvoltare reprezintă cadrul deimplementare şi evaluare a politicii de dezvoltare regională în România. Regiunea de Dezvoltare 6 Nord-Vest a fost creată în baza Legii nr. 151/1998 (modificata prin legea 315/2004) prin asocierea voluntară a judeţelor Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj, insa momentan nu este o unitate administrativ-teritoriala si nu are personalitate juridica.
Regiunea are o suprafaţă de34.159 km2, reprezentând 14,32 % din suprafaţa ţării cu o populatie totala de 2.744.914 locuitori.Cuprinde 421 unităţi administrativ-teritoriale: 6 judeţe, 35 de oraşe (din care 12 municipii) şi 386 comune si 1.823 de sate.
Regiunea 6 Nord-Vest are o poziţie geografică strategică, la intersecţia axelor nord-sud şi est-vest ale Europei de Est, fiind poarta de intrare în România dinspre Ungaria şiUcraina. În spatiul naţional, ea se învecinează cu Regiunea Vest şi Regiunea Centru la sud şi cu Regiunea Nord-Est la est. Este una dintre cele mai pitoresti zone din Romania, incepand de la Muntii Apuseni care au un farmec aparte pana la patrimoniul cultural-popular deosebit din zonele etnografice unice in aceasta parte a Europei.
Transilvania de Nord este o regiune cosmopolita, unde alaturi deromani traiesc peste jumatate (52,8%) din numarul total al locuitorilor de etnie maghiara din Romania, ceea ce a dus la crearea unei identitati culturale unice.
Din punct de vedere geografic regiunea se caracterizează printr-o varietate de forme de relief, cadrul natural prezentându-se sub forma unui amfiteatru ce coboară dinspre est spre vest.
Unitatea montană, amplasată pe latura estică şicea sudică a regiunii, este formată din Carpaţii Orientali şi Carpaţii Occidentali.
Carpaţii Orientali sunt o mărginire a zonei estice si sunt caracterizaţi de prezenţa unor nuclee masive (Masivul Rodnei, Munţii Maramureşului, Munţii Suhard), a unei arii montane de tranziţie (Munţii Bârgăului), dar şi a unor ramuri montane succesive, orientate NV-SE. Între culmile înalte ale Rodnei, Maramureşuluişi ramura vulcanică Oaş-Igniş-Gutâi-Ţibleş se desfăşoară depresiunea deluroasă a Maramureşului.
Carpaţii Occidentali sunt prezenţi sub forma unor nuclee montane puternic individualizate, cu altitudini ce scad de la sud spre nord. În partea de sud a regiunii se afla grupul central al Apusenilor, şi anume Muntele Bihor, Muntele Gilău, Muntele Mare şi Vlădeasa. Celelalte elemente periferice (MunţiiCodru-Moma, Pădurea Craiului, Muntele Plopişului şi Muntele Meseşului) sunt mai coborâte, cu altitudini de 500-900 m.
Zona dealurilor şi a depresiunilor este compusă din Dealurile Bistriţei, Podişul Someşan, Câmpia Transilvaniei, Dealurile Crişanei (Dealurile Silvano-Someşene, Dealurile Crişului Repede, Dealurile Beiuşului, Dealurile Zarandului). Existenţa acestei categorii de relief şi modul dedispunere a unităţilor se înscrie trăsăturilor fundamentale ale reliefului României, si anume aceea de dispunere în trepte concentrice din ce în ce mai tinere şi mai joase către margini.
Zona cea mai joasă este zona câmpiilor este reprezentată de Câmpia de Vest (Câmpia Crişană, Câmpia Careiului), dar şi de subunităţi ale bazinelor hidrografice (Câmpia Someşului, Câmpia Mureşului).
Datorită...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Economia del servicio
  • La Economía Industrial a la Economía de Servicios
  • El papel del servicio en la economia
  • Panamá Como Economia De Servicio
  • Economia y servicios publicos
  • Bienes Y Servicios Economia Politica
  • bienes y servicios
  • La Economia Al Servicio Del Hombre

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS