Economia del transport aeri

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (940 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Economia del transport aeri
1. Concepte d’elasticitat preu, d’elasticitat renda de la demanda de transport
Definició: L’elasticitat és un quocient entre el % en que canvia la quantitat demandada alcanviar alguna de les variables que influeixen sobre ella. És el pendent de la recta de la funció de demanda en cas de que fem servir la variable preu.
Elasticitat preu: És habitual fer la sevaestimació distingint entre modes de transport:
* Demanda d’utilització de vehicle privat és inelàstic.
* En el transport aeri i ferroviari interurbà, el valor obtingut en les estimacions presentauna depressió més gran, tot i que les seves magnituds son generalment superiors a la unitat.
* En el transport públic urbà de viatgers, valors entre -0.2 i -0.5, això depèn del mode dominant i dela ciutat.
Pot prendre valors molt diferents depenent de quin sigui el motiu del viatge. Si és de negocis l’elasticitat serà baixa i si és un viatge d’oci l’elasticitat serà major.

Elasticitatrenda:
* Canvi percentual en el nombre de passatgers transportats quan canvia l’1% la renda d’aquest, mantenint constant la resta de factors.
* Acostuma a ser positiva.
* Si és més granque 1, el nombre de viatgers augmenta proporcionalment més que la renda.
* En el transport aeri el número de pax solen ser més grans que la renda d’un país.

Implicacions per la demanda futura:Per dissenyar la capacitat de les corresponents infraestructures es precís conèixer quin serà el seu grau d’utilització en el futur.
Les infraestructures futures són molt arriscades en relació a unapredicció incorrecta de la demanda. La importància d’una correcta predicció de la demanda és més gran quan més sigui la immobilitat i inflexibilitat dels recursos associats a les activitats detransport.
2. Definir les principals formes de modelitzar la demanda. A i D
Hi ha dos tipus de modelitzar la demanda:
Agregats: Estudien el comportament de grans grups. Les dades poden ser:
* Series...
tracking img