Economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2952 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
GUIPÚSCUA

Guipúscoa és una província espanyola i de territori històric de la comunitat autònoma del País Basc. La seva capital es Sant Sebastià. Limita amb el departament francès dels Pirineus Atlàntics per l’oest, Navarra a l’est, Biscaia a l’oest, Àlaba al sud-oest i el Golf de Biscaia al nord.
La seva àrea de 1.909 km2 fa que sigui la província mes petita d’Espanya. La província consta de88 municipis i una població de 705.698 habitants, dels quals aproximadament un quart d’ella viuen a la capital. Altres ciutat importants son Irún, Rentería, Zarauz, Mondragón, Oñate (conta amb una antiga universitat), Éibar, Tolosa (durant deu anys 1844-1854 va ser la capital de la província i seu de la Diputació Foral de Guipúscoa), Beasain, Pasajes (el port principal) o Fuenterrabía (antic fortfronterer per defensar-se de França).
El seu clima atlàntic li dona un color verd intens a aquesta zona amb una mínima oscil·lació tèrmica, m’entres que el mar Cantàbric posa el color blau a un paisatge atractiu per als turistes. Els seus habitats tenen un fort arrelament a la seva cultura, les seves tradicions i el seu antic idioma, el euskera. Guipúscoa es el territori on més extens es troba eleuskera entre la població.

1. ANÀLISI DEL VAB A PREUS CONSTANTS.

Com podem observar, els sectors que més pes tenen sobre el VAB són el sector serveis i el sector de la indústria. Els serveis afecten en més d’un 50%, mentre que la indústria suposa un terç del VAB. A continuació els ordenem per ordre d’importància: el primer seria el sector serveis, que ocupa el percentatge més elevat detots els sectors, després la indústria que es dedica sobretot a la metal·lúrgia i després la construcció, on ajuntan aquest tres ja s'emporten mes d'un 90% del VAB de la província. Per últim ens trobem els sector de l'agricultura on té una baixa importància en el VAB, perquè en la seva orografia hi ha molts relleus i per tant es dificil i no gens econòmic tindre terres, i el sector de l' energia, onel seu creixement net per any, és a dir la setva TMAA, fou del 2,82% sobretot gràcies al sector serveis i industrial.

Cal remarcar que l’únic sector que té una tendència de creixement clara és el sector serveis, mentre que el sector de l’agricultura té una tendència a tenir cada cop menys importància en el VAB. Els altres sectors (energia, indústria i construcció) tot i tenir certesoscil·lacions, la seva tendència és de decreixement.

2. ANÀLISI DE LA POBLACIÓ:
Una mica d’història... :

Guipúscua compta amb uns 701.056 habitants, també a sigut una de les regions gracies a les cuals es repobla la Castella medieval, doncs gent d'aquestes terres va emigrar a l'Edat Mitjana a terres castellanes on es van asentar; així, moltes de le spersones de Burgos, Valladolid, Palència etc, tenenatepasats nascuts a Guipúzcua.

Anàlisis de la població de Guipúzcua en l’actualitat:

La densitat provincial -359 h/Km²- en aquest cas concret reflecteix bastant fidelment la distribució de la població que encara que oferix àrees de forta concentració, en general està bastant homogèniament repartida. Sant Sebastià i la seva àrea metropolitana juntament amb la subcomarca d'Irun-Fuenterrabíaarriben a els valors màxims, excedint el terme mitjà provincial; però en la resta, tant en la costa com en l'interior, es donen xifres igualment elevades. Els habitants de la capital suposen només el 25 % del total provincial (Bilbao equival al 38 % i Vitòria 69 %) i és que la funció polarizadora de la capital ha tingut a Guipúzcua un paper molt més modest, compartida per un important nombre decentres urbans, bé distribuïts espacialment. Els efectius actuals són el resultat d'un creixement recent en el qual han intervingut tant un moviment vegetatiu fort com un procés migratori, no uniforme en el temps però important en el seu conjunt.

La població immigrant... :

La població estrangera se sol concentrar en les zones de major dinamisme econòmic del país, i per tant amb major...
tracking img