Economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (890 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Problema 1
A.
1)
Q | CT | CF | CV | CFMe | CVMe | CTMe | CM |
0 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | - |
1 | 13 | 10 | 3 | 10 | 3 | 13 | 3 |
2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 7,5 | 2 |
3 | 16 | 10 | 6 |3,33 | 2 | 5,33 | 1 |
4 | 20 | 10 | 10 | 2,5 | 2,5 | 5 | 4 |
5 | 30 | 10 | 20 | 2 | 4 | 6 | 10 |
6 | 42 | 10 | 32 | 1,67 | 5,33 | 7 | 12 |

2) Representació gràfica (Gràfic 1)
3) L’evoluciódel CTMe i el CM a mesura de que augmenta la seva producció es:
* El CTMe es decreixent fins arribar a una quantitat de 4 unitats, a partir d’aquest punto comença a créixer.
* El CM esdecreixent fins arribar a les 3 unitats, a partir d’aquesta quantitat el CM creix.
4) La relació entre costos i producció, tant en termes mitjans com marginals es inversa, perquè a mesura que la quantitatde treball augmenta, el producte marginal augmenta i el cost marginal decreix fins que el producte marginal arriba al seu màxim, i el cost marginal al seu mínim. A partir d’aquest punt el productemarginal decreix i el cost marginal augmenta.
B.
1) Si el preu de venda es de 10 €
1.1) L’ingrés marginal es igual al cost marginal (IM=CM), llavors es produiran 5 unitats de producte.
1.2) El seubenefici de la empresa serà:
BT= Q (P – CTMe) = 5 ( 10 – 6)= 5 *4= 20€

2) Si el preu de mercat es de 2€
2.1) l’empresa tancarà perquè el seu preu de mercat (2€) es inferior al CVMe.
2.2)Aquest punt es denomina empresa amb pèrdues.

3) Si el preu de mercat es de 5€
3.1) L’empresa seguirà produint a curt termini amb algunes pèrdues, perquè el seu CM es superior al CVMe i inferior alCTMe
3.2) Aquest punt es denomina empresa amb benefici Nul.

4) Si el preu fos 10 en una empresa representativa de mercat, aquest preu estaria per sobre de la corba de CTMe, la qual cosa ensindicaria un beneficis a llar termini.


Problema 2.
A.
1) Empresa del sector (Gràfic 2)
Empresa representativa (Gràfic 3)
2) Representació gràfica del benefici de la empresa representativa...
tracking img