Economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (437 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
empresa indv.-persona fisica+18-plena disponibil d bens propis-responsabilitat il·limitada,n fa falta 1 capital min,rao social ha d ser dl titular,impost d rend d ls pers fisiq(IRPF)
societatmercantil col·lectiva-2 socis min.-tots socis participn n gestio empres si paporten unicamn ttreball NO-socis respon solidaria i il·limitada-no ia capital social minim-rao social nnom de tots ls socis o ld'1 seguit d companyia o societt colectiva o sigles SC
societt comanditaria simple-tipus socis:socis col·lectius intervenen n l gestio i responen illimitadamn-socis comanditaris aportacioeconomica-no te responsabilitats-num min d socis 2- l condicio de socis n s pot transmetre lliurement-n capital min-rao social socs colectius seguit de societat en comandita solitaria i il·limitada-societatcomanditaries impost de societats limitada a l teva adaptació
societat comanditaria per accions-socis colectius: interve n l gestio i t responsabilitat il·limitada
-soci comanditari:stan representads xaccions i se'ls aplica l normativa SA
societat d responsabilitat limitada(SL)caracteristiques generals:
num socis:1(unipersonal) o +
drets socis:-participar n repartimen d beneficis i n l patrimonid l societt n cas d liquidacio-tempteig n adquisicio d ls participacions dls socis sortints-participar n ls decisions socials i ser elegits com a administradors-informacio n ls periods establerts nls escriptures
responsabilitat:limitada al capital aportat
capital:dividid en participacions 3005,06€subscrit i desemborsat totalmn n l momen d l anticipacio
rao social:nom seguit d societat dresponsabilitat o societat limitada SRL o SL
participacions:n l transmicio s'ha de comunicar ls administradors l intencio dl traspas, l nom, identitat de l'adquirent i l preu.dret preferent socis restantstributs: x l'impost d societats
estatuts:-denominacio d l societat-objecte social-domicili social-capital social,participacions n q es divideix,valor nominal,numeracio correlativa-manera...
tracking img