Economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (886 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 1. UNA VISIÓ GLOBAL DE L’ECONOMIA

1. Les necessitats humanes i els béns econòmics
a. La satisfacció de les necessitats humanes.
- Necessitats i classes de necessitats.:bens i serveis.Depèn la societat, l’estat les necessitats seran unes en un lloc i unes altres en un altre lloc, hi ha necessitats més exigents que altres
- Necessitat i context social.:Hi ha persones que copiem algunacosa fins a quin punt la societat incita a comprar
- Necessitat i sistema econòmic.
(empreses)Producció: béns i serveis on tenim beneficis
NecessitatsDistribució
Consum
Les empreses a través de la publicitat creen necessitat.No satisfan
- Les necessitats insatisfetes.: Aquell bé necessari que no està disponibleen quantitat il•limitada i que hem de pagar per obtenir-la mercaderies allò que s’ofereix i es demana al mercat.

b. Els béns econòmics: Per satisfer, per subsistir.
- Béns econòmics omercaderies. Classes.
Béns: diners que tenim nosaltres
Mercaderies: Propietats materials que tenim,

- Valor i preu dels béns econòmics.
Valor: el posem nosaltres si és barat oes car segons la utilitat que se li dona al producte.
Preu: No el posem nosaltres, no té perquè ser el mateix que el valor, producció empreses màxim benefici
L’única necessitat que no es pagaés el respirar.

2. L’intercanvi : el mercat mecanisme de distribució
a. El diner i les seves funcions.:
- Mitjà de canvi
- Unitat de compte tot ho mesurem amb diners...
tracking img