Economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 36 (8755 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Зовнішньоекономічна політика України
Поліщук Ліна Сергіївна

Лекція 1
Організація зовнішньоекономічних зв’язків (ЗЕЗ)
1. Сутність і класифікація ЗЕЗ
2. Зовнішньоекономічна політика (ЗЕП)

1. ЗЕЗ – це комплексна система різних форм міжнародного співробітництва.
ЗЕЗ – категорія історична: продукт цивілізації виникає з появою держави та розвивається разом з нею.
Економічнакатегорія: система економічних відносин, які виникають при русі різних ресурсів в результаті економічної діяльності держави та формують її фінансову систему.
ЗЕЗ виступають елементом зростання та прискорення.

В залежності від ефективності ЗЕЗ розглядають класифікацію.
Класифікація – це розподіл зв’язків на конкретні групи за певними ознаками для досягнення поставленої мети.
Класифікаційна системарозділяється на:
• види
• форми

Види ЗЕЗ – сукупність зв’язків, які характеризуються певною ознакою.
Види:
1) по напрямку потоку:
• експортні
• імпортні
2) по структурній ознаці:
• зовнішньоторговельні
• фінансові
• виробничі
• інвестиційні
Форми ЗЕЗ – спосіб існування даного виду зв’язку або зовнішній прояв сутностіконкретного зв’язку.
Форми:
• торгівля
• лізинг
• бартер
• факторинг тощо.
Всі види та форми взаємопов’язані.

2. Зовнішня економіка України формувалася під впливом різних регуляторів, які направляють розвиток зв’язків в єдину зовнішньоекономічну систему.
Регулятори:
1) економічні
2) організаційно-розпорядчі

Економічні регулятори – це економічніінтереси виявлення та здійснення зв’язків:
✓ співвідношення попиту і пропозиції
✓ співвідношення світових та національних цін, тарифів, % ставок, курсів валют
✓ співвідношення світового та національного рівня виробництва (по якості, обсягу).

Організаційно-розпорядчі регулятори – директивні акти, які передбачають цілеспрямованість держави і органів на формуваннята розвиток ЗЕЗ:
✓ ліцензування окремих видів діяльності
✓ експортні тарифи
✓ квотування
✓ механізм обов’язкового продажу частини валютної виручки від експортної діяльності (50%)
✓ митне оформлення
✓ валютний контроль.

Зовнішньоекономічна політика держави – це цілеспрямована діяльність держави по формуванню і використанню ЗЕЗ длязміцнення свого потенціалу і ефективної участі у світовій торгівлі.

Принципи ЗЕП:
1. перехід суб’єктів ЗЕД від разових до постійних ЗЕЗ
2. орієнтація ЗЕД на довгострокову перспективу
3. захист українського ринку і стимулювання економіки
4. розподіл функцій здійснення ЗЕП між державою і окремими суб’єктами
5. розгляд ЗЕП як важливої складової всієї зовнішньої політикиУкраїни.

Основне завдання ЗЕП: створення сприятливих умов для українських експортерів на світовому ринку; активізація ЗЕЗ для України.

Класифікація ЗЕП в часовому аспекті:
1) поточна ЗЕП – полягає в оперативному регулюванні ЗЕЗ
2) довгострокова ЗЕП – спрямована на вирішення великих справ, вимагає великих втрат.

В просторовому аспекті: ЗЕП визначає дії держави по основних напрямках впливу насвітову та національну економіку:
1) зовнішньоторговельна ЗЕП
2) зовнішньо інвестиційна
3) валютна політика
4) митна ЗЕП

Зовнішньоторговельна політика регулює відносини України в сфері торгівлі. Ці відносини базуються на основних загальновизнаних принципах і стандартах.
Включає:
✓ експортна політика – спрямована на сприяння конкурентоспроможності українських товарів насвітовому ринку та стимулювання виробництва шляхом:
• державних замовлень
• державного фінансування
• кредитування
✓ імпортна політика – спрямована на регулювання ввозу на територію України товарів, робіт, послуг та інтелектуальної власності.
Інструменти:...