Economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (862 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
A partir del visionat de la pel-lícula "Recursos Humanos", respon les qüestions següents. El comentari es pot fer en parelles i s'ha de fer a ordinador. La data límit d'entrega es el dilluns 9 degener.

1. Comenta les diferències que hi ha entre els diferents tipus de treballadors que hi ha a l'empresa (els que treballen a la fábrica i els que treballen a l'oficina).

Doncs els quetreballen a la fàbrica estan pressionats, en el sentit que si paren de treballar durant alguns instants ja està el seu cap dient-li que no pari de treballar, que no sigui gandul, etc.
Y els que treballena l'oficina, d'alguna manera tenen més llibertat per fer el que volen, per decidir i per exposar les seves opinions, i a més estan asseguts en una cadira cómoda, amb una taula, un ordinador,etc.2. Comenta, també, les diferencies que veus en el treball que fa cada tipus de treballador.

Cada treballador utilitza una maquina diferent però son tots monótons, durant el temps que dura eltorn de cada treballador fa el mateix tota l'estona, sense pausa.

3. El primer contacte que Frank té amb la direcció de l'empresa es a través d'una entrevista. Com et sembla la resposta que donaFrank a la pregunta que li fan els directius de l'empresa? Per qué et sembla que dona aquesta resposta?

Em sembla que parla amb precaució, sense aprofondir massa en el tema i demostrant alsdirectius que sap del que parla y que esta preparat.
Li dona aquesta resposta per explicar-li una mica la seva opinió i que els directius vegin que sap del que parla.

4. Frank, el director de RecursosHumans (senyor Chambón) i el director de l'empresa (senyor Rouet) tenen diferents estils de relacionar-se, i de considerar i dirigir-se als treballadors. Mira de descriure l'estil i el carácter, lamanera de ser de cadascun d'ells.

-Frank els tracta d'una manera més amigable i amb mes tol·lerancia.

-El senyor Rouet resprestigia el treball que fan els treballadors, i en un moment diu "los...
tracking img