Economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (257 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
QUE ES UNA BOMBOLLA FINANCERA?
Quan parlem de bombolla financera ens referim a la situació que viu un país quan un actiu financer (les accions enespecial) sufreix una sobrevaloració per part de els individus, és a dir, tot un colectiu d’individus esta disposat a pagar una quantitat més alta del querealment val un cert bé.
En general, la societat arriba a n’aquesta situació quan hi ha una elevada valoració econòmica de les accions i elsindividus ja no estàn disposats a pagar més diners per aquestes. Aquí el que pasara es què els preus fixats per aquella determinada acció, els quals a n’elseu moment començaren a sufrir una puixança degut a l’augment de la demanda, devallaran en picat. Així doncs per parts dels accionistes es passarà d’unaetapa d’eufòria a una etapa de pànic. Uns dels casos paradigmàtics a l'Estat espanyol fou Terra, que, d'un preu de sortida a borsa d'11,81euros el 17 de novembre de 1999, arribà a sobrepassar els 160 euros. Al llarg de la història s'han produït altres bombollesfinanceres i els seus esclats, com el crac del 24 d'octubre de 1929, el famós dimarts negre, que significà l'inici de la Gran Depressió; o el del 19d'octubre de 1987, conegut com el dilluns negre. Al llarg de la crisi que començà el 2007 també es visqueren jornades similars a les borses durant el 2008,amb fortes caigudes dels valors bancaris, així com el conjunt d'entitats financeres i les empreses vinculades a l'àmbit immobiliari i de la construcció.
tracking img