Eddddd

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (722 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Itineraris o mencions 1. Itinerari de Prehistòria - Història Antiga 2. Itinerari d’Història Medieval - Història Moderna 3. Itinerari d’Història Contemporània 4. Itinerari de Formació Docent Sortidesprofessionals i/o acadèmiques Docència d’Història en l’ensenyament secundari i superior. Gestió cultural en entitats públiques i privades. Treball en arxius, biblioteques i centres de documentació.Treball en l’àmbit editorial. Treball en mitjans de comunicació. La UIB Internacional La UIB, mitjançant el Servei de Relacions Internacionals, ofereix als seus estudiants l’oportunitat de fer part delsestudis en una altra universitat espanyola, de la Unió Europea o d’arreu del món, o fer pràctiques en empreses de la Unió Europea a través dels programes de mobilitat que promou i gestiona. Per a mésinformació http://estudis.uib.cat/grau

Servei d’Informació

OFERTA d’ESTUDIS a la UIB

Edifici Ramon Llull Campus universitari Cra. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma Telèfon: 971 17 29 39E-mail: informacio@uib.cat Horari: de 8 a 21 hores

Història

w w w . u i b . c a t

Dipòsit legal: PM 412-2009

Grau de: Història
Branca de coneixement: Arts i Humanitats Breu descripció del’estudi El principal objectiu és analitzar el comportament de les societats humanes al llarg de la història i en cadascuna de les etapes establertes científicament (prehistòria, història antiga, històriamedieval, història moderna, història contemporània). Aquesta anàlisi es durà a terme a partir del principi de multicausalitat i relacionant fenòmens de distinta natura (polítics, econòmics,culturals...). La planificació de l’ensenyament pretén no sols que l’alumne pugui conèixer l’evolució històrica de les societats, sinó també el distint tractament historiogràfic que ha rebut cada període o fenomenhistòric que s’estudiï, com també iniciar els alumnes en treballs d’investigació adequats al nivell de grau. A aquest darrer objectiu respon la presència de classes pràctiques i el Treball de Fi...
tracking img