Edema pulmonar

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (402 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Edema pulmonar

1.-)Què és?

Un edema pulmonar es una acumulació anormal de líquid en els pulmons, en especial els espais entre els capilars sanguinis i l’alveol, que porta a que es presenti unainflamació.

2.-)Que la causa?

Generalment es causat per la insuficiciencia cardíaca. A mida que el cor deixa de funcionar, la presió en la venas comenza a elvar-se i, a mida que aquesta presiós’incrementa el líquid
L'edema pulmonar generalment és causat per insuficiènciacardíaca. A mesura que el cor deixa de funcionar, la pressió enles venes que van al pulmó comença a elevar-se i, a mesuraque aquesta pressió s'incrementa, el líquid és impel • lit cap als alvèols. Aquest líquid es comporta com una barrera que interromp el moviment normal de l'oxigen a través dels pulmons,provocantdificultat per respirar.
L'edema pulmonar també pot ser causat per una lesió directa al pulmó, com la causada per gas verinós (comú en els incendisproductors de grans fums) o infecció severa. El danypulmonar i l'acumulació de líquid, que es generalitzat en el cos també s’observa en la insuficiència renal, per les grans pèrdues de proteïnes i la conseqüent disminució de la pressió oncótica en la sangen comparació amb l'espai intersticial.
L'edema pulmonar pot ser una complicación d’un atac cardíac, filtración o estrenyiment de les vàlvules cardíaques (tricúspide o mitral) o qualsevol malaltiacardíaca que ocasioni ja siguidebilitament o rigidesa del músculo cardíac (miocardiopatia)

4.-)Símptomes

Dificultats respiratories
Influencies respiratories
Sensació de “falta d’aire” o ”asfixia”Sons ar al dormir, roncs al respirar
Sibilancies
Dificultats per respirel que fa que el pacient necessiti dormir amb el cap aixecat o fer servir molts coixins.
Tos
Ansietat
Inquietud
Suorexcesiu
Pell pàlida
Aleteig nasal
Expectoració sanguinolenta
Incapacitat de parlar
Disminució del nivel de conciencia

5.-)Curació

Aquesta malaltia és tan complexa que només té tres...
tracking img