Educació per la salut

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (714 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Educació per a la salut
Bloc 1

Tema 1. Salut i Educació per a la Salut
Concepte de salut
Evolució
Factors condicionants de la salut
Estil de vida i medi ambient
Comportament saludableRepercusions dels canvis conceptuals
Del model medicalitzat al Comunitari i social
Conceptualització de l’EPS
EPS / Educació sanitària / promoció de la salut / prevenció

CONCEPTE DE SALUTabsència de
malaltia
Definició “clàssica”
Oposició de conceptes
estat complet de
benestar físic,
mental i social
OMS, 1948
Definició positiva i concepte integral
Subjetiva, utòpica,estàtica
dret fonamental de
les persones
OMS, 1998
Aplicació de l’ètica i la ciència a les polítiques
sanitàries - equitat
Ètica – estratègies polítiques - transformadorahttp://www.who.int/es/index.html
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol24/n1/salud1.html

Concepte actual de salut
Dinàmic
Objectiu i subjectiu
Ecològic

FACTORS CONDICIONANTS DE LA SALUT

Biologiahumana
Organisme
Entorn
Medi ambient
Hàbitat humà: habitatges
Estil de vida
pautes de comportament i patrons de conducta
Sistema d’assistència sanitari
Cobertura
Accés

Estil de vida isalut

Estil de vida:
Conjunt de conductes o formes de reaccionar
Línies conceptuals – formes d’actuar:
= Conjunt de conductes lliurement escollides per
l’individu
= Forma general de vida /patrons de conducta

REPERCUSSIONS DELS CANVIS CONCEPTUALS

Model medicalitzat:
Concepte salut – malaltia
Preocupació de la recerca d’una explicació
Actuacions preventives / curativesResponsabilitat: sector sanitari
Model comunitari:
Objectiu: millorar la salut
Actuacions: promocionar la salut / prevenir-ne la pèrdua /
tractament de malalties / restauració de la salutExplicacions multicausals
Planteja la implicació intersectorial – enfocament participatiu

Del model medicalitzat al model comunitari i social
Orientacions generals: habilitació / prevenció /...
tracking img