Educacio qualitat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1147 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 9

EDUCACIÓ:QUALITAT, EQUITAT I EXCEL·LÈNCIA
POLITICA I LEGISLACIÓ DE L’EDUCACIÓ. PACTE SOCIAL

ESCOLA
La institució escolar és una construcció cultural feta per la societat per a que els més petits s’incorporin a la cultura de la nostra època, temps i societat, també es diuen centres educatius, abans deien centres docents, centres escolars, ara es diu escola.
Quan es parla d’unedifici en concret, és l’establiment escolar, l’edifici.
Per altre banda l’escola no és l’establiment, l’escola és la relació entre mestre alumne, el clima que té les condicions per l’ aprenentatges.
RESUM DE L’ ARTICLE: LA QUALITAT DE L’EDUCACIÓ. M.Teixidó
Des de el punt de vista dels:
* Polítics: és l’atenció a un dret fonamental que s’ha de satisfer per la consolidació i el progrés de lasocietat.
* Pares: és l’aspiració d’un millor desenvolupament del fill, a tindre millors oportunitats
* Professionals: és la disponibilitat de mitjans materials i personals que els permetin desenvolupar una organització i arribar a aconseguir uns resultats.
Abans la qualitat de l’educació no era l’objectiu principal, era aconseguir que l’ensenyament arribés a tothom, reclamada ja des deels il·lustrats al S.XVIII, quan ja s’ha aconseguit això és quan els països desenvolupats es preocupen d’aquesta qüestió.
* Pares: es queixen de la falta d’exigència dels centres i dels baixos nivells de coneixements, els pares esperen que els mestres ho controlin tot.
* Professionals: consideren que hi ha poca inversió en l’educació, que està fora de la seva època, sobretot a nivell denoves tecnologies.
* Polítics: el que els preocupa és que tots han de tenir les mateixes oportunitats d’accés a l’educació (comentat per la llei Moyano 1957)
Actualment s’ha augmentat la despesa en educació, però estan estancats els resultats d’aprenentatges, és a dir, no es justifica la despesa.
Tant pels pares, professionals i polítics els inquieta el mateix, però tenen posturescontraposades.
Avui no es pot ensenyar com abans, als pares se’ls hi hauria de formar per conèixer quina és la seva funció educadora, hi ha estudis que afirmen que l’ambient familiar és un aspecte determinant en el nivell i els resultats acadèmics , l’informe Coleman a l’any 66 va dir que els resultats de l’escola estan contaminats per la classe social, llavors per neutralitzar aquesta postura, RonaldEdmond a l’ any 82 diu que els resultats també depenen del caràcter de l’escola, si cada escola fes-hi l’intent d’organització de canvi i intervenció pot trencar aquesta tesis.

El que realment preocupa és el nivell d’aprenentatges que assoleixen els alumnes cada vegada més baixos, la capacitat dels nens són les mateixes que abans llavors s’hauria d’aplicar aprenentatges de nivell a partir dels usosi les necessitats actuals i no la continuació de com el professor els havia adquirit.
Avui en dia hi ha una gran quantitat de mitjans comunicatius, però el problema és que hi ha pocs continguts, també s’està acabant l’interès per els coneixements d’humanitats davant la creença que és molt més fàcil trobar una ocupació laboral si aquests coneixements estan relacionats amb les tecnologies ociències, l’escola i els professors han de donar coneixements de manera integrada.
Per altre banda, ser professor, significa exposar amb convicció el que es coneix i té que aconseguir despertar l’interès pels coneixements i per això s’han d’anant actualitzant contínuament.
Potser, seria bo que els actuals alumnes encara que tinguin menys coneixements de dades i fets tinguin competències per aprendresense tenir nostàlgia pel passat.
L’escola d’ara no pot ser uniforme ni repetitiva sinó que ha de ser personalitzadora i creativa amb una funció orientadora.
1.1. El Informe Coleman: La escuela no marca diferencias
La Ley de Derechos Civiles de 1964 preveía en EE.UU. la realización de un estudio sobre la desigual oportunidad educativa con la que contaban los niños de diferente raza y status...
tracking img