Educacion fisica reforzamiento i mejoramiento de fuerza

Páginas: 3 (709 palabras) Publicado: 13 de marzo de 2012
PAUTES PER L'ELABORACIÓ DEL TREBALL DE MILLORA DE LA FORÇA-RESISTÈNCIA DURADA: 6 setmanes. Nº DE SESSIONS MINIM: 18. PARTS QUE HA DE INCLOURE CADA SESSIÓ: 1- ESCALFAMENT: a) cursa continua b)exercicis en desplaçament (activació cardiovascular i respiratòria). c) exercicis de mobilitat articulat d) exercicis d'estirament e) exercicis de potenciació muscular (braços, tronc i cames). 2- PARTCENTRAL. Desenvolupament del treball de resistència. Fent referència als següents aspectes: A: SISTEMA D'ENTRENAMENT QUE S'UTILITZA (Sistema continu. Sistema fraccionat: mètode de repeticions. Sistema mixt:circuit.) B: ACTIVITAT QUE S'UTILITZA: Exercicis gimnàstics, circuit, esports ( preferiblement cíclics com bicicleta, natació, excursionisme, etc.) C: VOLUM DE L'ESFORÇ: Nombre d'exercicis, sèries,repeticions per sèrie, temps. D: PES O SOBRECÀRREGA: El propi cos ( exercicis gimnàstics, salts, impulsos), el cos d'un company, sobrecàrregues lleugeres (balons medicinals, gomes elàstiques,...) E:PAUSES DE RECUPERACIÓ I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL TEMPS DE RECUPERACIÓ (en el cas d'utilitzar un sistema de treball fraccionat o mixt). 3- PART FINAL: Exercicis d'estirament, respiratoris, derelaxació. PRINCIPIS DE L'ENTRENAMENT A TENIR EN COMPTE: 1- PRINCIPI DE L'ADAPTACIÓ: donem per suposat que el volum i la intensita de l'esforç que proposem a cada sessió és d'una magnitut que el nostreorganisme el pugui superar i experimentar una millora progressiva). 2- PRINCIPI DE LA PROGRESSIÓ: hem d'anar proposant esforços cada vegada més grans. 3- PRINCIPI DE LA CONTINUÏTAT: hem de realitzar unnº de sessions setmanals suficients ( 3 sessions setmanals mínin) i una continuïtat per aprofitar els efectes positius de les sobrecompensacions. 4- PRINCIPI DE L'ALTERNANÇA: les sessions de treballhan de succeir-se amb l'alternança adequada per respectar la recuperació ( de 48 a 72h).

DESENVOLUPAMENT PRÀCTIC DE LES SESSIONS: 1ª SESSIÓ (dilluns) 1- ESCALFAMENT: a) Cursa continua b)...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Fuerza muscular educación fisica
  • Trabajo fuerza educacion fisica
  • Educación Física: La Fuerza
  • La Fuerza ( Educación Fisica)
  • La Fuerza ( Educación Fisica)
  • fuerza. Educacion fisica
  • Velocidad, fuerza y resistencia en educación física
  • Examen Extraordinario De Educación Física I

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS