Educacion fisica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (901 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Educació
Física
Programa de
condicionamient
Físic

Nom: Carles Rodenas Martinez
Curso: 1bach A
Fecha: Martes 15 de Noviembre de 2011
1er Trimestre.

INDEX


Pàg.2 - Esquema delprograma i justificació personal.

Pàg.3 - Objectiu número 1 (Flexibilitat i força)

Pàg.5 - Objectiu número 2 (Resistencia)

Pàg.6 - Objectiu número 3 (Velocitat)

Pàg.8 - Valoració personalPàg.9 - Bibliografia

ESQUEMA DEL PROGRAMA
Objectiu general: Acondicionar i preparar el nuestre cos para obtindrer una major força, resistencia i flexibilitat a la hora de realitzar cualquier tipus deexercisi físic.
| Dll | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1ª Semana | Velocitat | Força | Flexibilitat | Força | Resistencia | | |
2ª Semana | Resistencia | Força | Flexibilitat | Força |Velocitat | | |
3ª Semana | Velocitat | Força | Flexibilitat | Força | Resistencia | | |

Justificació personal

Aquest treball l’he ralitzat per a mantindre un programa d’entrenament i aixímantindre un equilibri físic i tambè una millora.
Aquest programa es idoni per a estar en forma i millorar en estat físic.
La raó d’aquest traball es per millorar la nota en l’asignatura d’educaciófísica i les facultats físiques que no arriben a la mitja, espere que servisca d’algo.

Objectiu Nº1
Objectiu: va a consistir en augmentar la nostra capasitat muscular en cuant a força i flexibilitat esreferix.

Sesió de força: aquesta sesió consistirà en forçar els músculs (contracció i dilatació) per a poder aixina guanyar en força.
Part inicial | Part principal | Tornada a la calma |Estiraments:aquest exercisi consistirá en la contracció i la dilatació dels musculs per a evitar lessions.Duració: 10 min. | Cames: sentadilles, 30 repeticions.Pectorals: situar-te al banc i agafar la barraamb un pes del teu 50% de pes corporal a l’altura dels muscles. De 20-25 repeticions.Braços: amb una “mancuerna”(2-5Kg) colocar-te recte verticalment i pujar i baixar la mancuerna. De 40-45...
tracking img