Efegeve

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2154 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
©©Jens©Claessens

nieuw onderzoek: authentiek FunCtioneren in de klas kun je leren

Ben jij een échte leraar?
“Die van Nederlands is nen echte”, zegt Lander (16). “Ik zit graag in zijn les en steek veel van hem op.” Dat treft, want door populaire media als het internet, Facebook en Twitter zijn leraren slechts een van de vele bronnen van informatie voor jongeren. Hoe jongeren danselecteren? Ze zoeken welke informatie authentiek overkomt. Het belang van authen­ ticiteit in onze maatschappij, en zeker bij jongeren, neemt alleen maar toe. Nieuw onderzoek toont welke criteria jongeren gebruiken om hun leraren als ‘authentiek’ te beschouwen. En geeft aan hoe je in de klas authentiek functioneert en dat zelfs kunt leren. Echt?

1.

KeN Je vAK, vertel Je verhAAl
“hij springt van dehak op de tak. moeilijk om te volgen. ineens gaf hij vlug grammatica, omdat we te weinig tijd hadden. toen dacht ik: ik leer het gewoon niet meer.”
Maite (16), 4 bso

“ik zit daar in de klas omdat ik wil bijleren. de lessen mogen leuk en aangenaam zijn, maar dat is niet het belangrijkste.”
Lucas (18), 6 aso

Je leerlingen verwachten vooral dat ze iets bijleren in de klas. Vakkennis is daaromhet belangrijkste criterium om een leraar als ‘echt’ te beoordelen. Klasmanagement is ook belangrijk. Leerlingen verwachten dat je de klas in de hand houdt, maar dan vooral omdat ze dan beter kunnen bijleren. In een rumoerige klas is het moeilijker om iets op te steken.

Vakkennis houdt voor je leerlingen ook in dat je als leraar duidelijk en helder de leerstof uitlegt en daarvoor de nodige tijdvoorziet. En ze verwachten ook dat je hen helpt bij het verwerken van de leerstof, dat je hen warm maakt voor de vakinhoud, en er samen met hen naar streeft dat ze een goed resultaat halen. Leerlingen appreciëren dus sterk dat je weet waarover je praat en dat je dat kunt vertalen naar de doelgroep aan wie je lesgeeft.

Klasse voor Leraren •

11

echte leraren? zij die het leuk vinden omles te geven
2. BreNg Je PAssie over
“als ze leeft voor haar vak. als je ziet dat ze werk in haar vak heeft gestoken. als ze haar leerstof niet aframmelt, maar echt geïnteresseerd is in haar vak, ja, dan …”
Fleur (17), 5 tso

3. BliJf oP eeN veilige AfstANd
“als je met een probleem zit, komt hij naar je toe, maar hij blijft op een bepaalde afstand. hij praat niet over relaties in de les. hijis geen vriendje van ons op Facebook.”
Aya (17), 5 aso

Leerlingen verwachten dat je soms over je eigen leven praat in de les, dat maakt de vertrouwensband sterker. Maar toch moet er voor hen een zekere afstand zijn. Jongeren zijn zeer genuanceerd over de mate waarin je je als leraar blootgeeft in de les. Autobiografische elementen in je les maken je menselijker, maar doe dat zeker niet te veel,zodat je leerlingen er geen ongemakkelijk gevoel bij krijgen.

“toen ik in een volgend leerjaar zat, wist zij nog wie ik was, en nam ze me wel eens apart voor een babbeltje. leuk dat ze dat nog wou doen.”
Matteo (18), 6 bso

Als je leerlingen het gevoel hebben dat je als leraar met je vak en met hen bezig bent, dat je investeert in je vak, dat je bevlogen bent en leeft voor je vak, dan isdat een geweldige surplus. Ze appreciëren het als je tijd en moeite steekt in je lesvoorbereidingen en zoekt naar creatieve manieren en invalshoeken om je leerstof over te brengen.

Het is belangrijk dat je als leraar, vooral in de informele momenten, zoals pauzes, leswissels of op schooluitstap, interesse toont voor de leefwereld van de jongere. ‘Hoe was het op de sportclub’, ‘Hoe gaat hetthuis’, dergelijke kleine vragen zijn zeer belangrijk voor de perceptie van authenticiteit bij een leraar. Leraren moeten 'voelsprieten' hebben voor confl icten in de klas, moeilijke thuissituaties, problemen met welbevinden.

“hij hield zich misschien niet aan het leerplan, maar toch leerde hij ons op die manier zo veel meer.”
Victor (15), 4 tso

Je leerlingen focussen niet echt op didactische...
tracking img