Eh. soc.x

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 30 (7469 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
HISTORIA

1. Mossos d’Esquadra
1.1. Síntesi de la història del cos de Mossos d’Esquadra

La sort i l’evolució del cos van inseparablement unides a la situació política del país en cada moment de la nostra història.

1.1.1. L’origen del cos de Mossos d’Esquadra
Tenim la primera referència de la fundació de les primeres Esquadres el 21 d’abril de 1719. Ressalta en el comandament d’aquestesEsquadres la família Veciana i especialment la figura de Pere Anton. Pere Anton Veciana va néixer a la vila de Sarral l’any 1682

Aquell mateix any, el 24 de desembre, es van crear les Escuadras de Paisanos Armados com unareorganització d’aquelles Esquadres creades dos anys abans, i agrupades en dos grans grupsoperacionals. El primer va establir-se a Cardona i el segon, a Valls, sota elcomandament de PereAnton Veciana. El motiu era la persecució dels guerrillers austriacistes (miquelets), que havien quedat dispersos per la geografia catalana.
Aquest nou cos constituïa una milícia de paisans i pretenia donar seguretat a les fires i a les rutes comercials mancades de seguretat on les mercaderies eren exposades a constants perills. Aixa mateix, es veia com a complement de les forcesregulars de l’exèrcit borbònic que havia de fer front a l’aixecament dels catalans partidaris de l’aspirant Carles d’Àustria (miquelets) que amb alguns reductes encara resistien i que aspiraven a restaurar les institucions de Catalunya abolides pel nou rei Felip V.
L’aparició del cos de Mossos d’Esquadra va significar un gran canvi en la idea de seguretat l’interior del país. Fins aleshores, laseguretat pública s’havia encarregat sempre a l’exèrcit, però el país quedava al descobert quan hi havia guerra a l’exterior i l’exèrcit havia de marxar.
El manteniment del cos anava a càrrec dels ajuntaments de les poblacions on els mossos estaven desplegats. Els mossos s’encarregaven de la guarda rural i la persecució dels delinqüents, i de la vigilància i la requisa d’armes usades indegudament. Hiha alguns trets semblants amb l’actualitat, per exemple, podem veure els antecedents de la unitat de medi ambient actual en la persecució que es feia dels caçadors que utilitzaven reclams de caça no permesos i els furtius. Es feien serveis de trasllats de detinguts i es perseguia la prostitució i el joc il·legal. Les primeres funcions d’escorta tenen els seus orígens en el servei d’escorta ques’efectuava de paisà al president de la
Sala del Crim de la Reial Audiència de Barcelona (1876). I els antecedents de la policia científica, els podem veure en les descripcions que es feien de les persones detingudes.

També es va crear el vestuari: el barret de copa, l’armilla, les espardenyes amb la cinta de color blau i les manilles amb cordó blanc. Els distintius de graduació eren els utilitzatshabitualment per l’exèrcit. El barret de copa i les espardenyes són utilitzades encara actualment a la uniformitat de gala.

El cos va existir fins a l’any 1868, en què el general Prim va decretar la dissolució de les Escuadres de Catalunya. Això va estar motivat per dos fets principals. El primer era que els mossos eren pagats pels ajuntaments i per les diputacions provincials, mentre que laGuàrdia Civil era pagada per l’Estat. En segon lloc, el caràcter monàrquic que des de sempre havia tingut el cos fa que, amb la caiguda de la reina Isabel II, aquest fet es converteixi en un problema greu. L’any 1876 va retornar la monarquia amb Alfons XII, i el cos és reinstaurat únicament a Barcelona, ja que les diputacions provincials de Girona, Tarragona i Lleida no volen fer-se càrrec del seumanteniment.

1.1.3. El període de 1900 a 1930
Durant el regnat d’Alfons XIII, els Mossos d’Esquadra van veure perillar la seva existència. Alguns diputats de la Diputació de Barcelona volien suprimir el cos, ja que la Diputació el mantenia econòmicament, però no en tenia el comandament.
Una altra crítica que rebia el cos era que els mossos eren més un cos rural que una policia adecuada a...
tracking img