Eia granga de pollastres d'engreix

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 24 (5965 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
AMPLIACIÓ DE GRANGA DE POLLASTRES D’ENGREIX Vilalba dels Arcs (Terra Alta)

INFORME AMBIENTAL

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL EN UNA AMPLIACIÓ DE GRANJA DE POLLASTRES D’ENGREIX

PROMOTOR : Avícola Ferrer Pujol, SL

SITUACIÓ : Polígon 01. Parcel·la 88 - 91 TM de Vilalba dels Arcs

Vilalba dels Arcs, 23 de setembre de 2010

1

AMPLIACIÓ DE GRANGA DE POLLASTRES D’ENGREIX Vilalbadels Arcs (Terra Alta)

INFORME AMBIENTAL

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL

2

AMPLIACIÓ DE GRANGA DE POLLASTRES D’ENGREIX Vilalba dels Arcs (Terra Alta)

INFORME AMBIENTAL

PLÀNOLS DE SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA GRANJA I LES INSTAL·LACIONS

3

AMPLIACIÓ DE GRANGA DE POLLASTRES D’ENGREIX Vilalba dels Arcs (Terra Alta)

INFORME AMBIENTAL

4

AMPLIACIÓ DE GRANGA DE POLLASTRESD’ENGREIX Vilalba dels Arcs (Terra Alta)

INFORME AMBIENTAL

ÍNDEX: 1. DADES GENERALS................................................................................................................. 1 1.1 Introducció ............................................................................................................................... 1 1.2 Promotor.................................................................................................................................. 1 1.3 Objecte de l’estudi d’impacte ambiental................................................................................... 1 1.4 Normativa d’aplicació............................................................................................................... 2 2. DESCRIPCIÓ DE LESACCIONS ............................................................................................ 4 2.1 Descripció de l’estudi ............................................................................................................... 4 2.2 Justificació de la solució adoptada........................................................................................... 7 2.3 Accions delprojecte................................................................................................................. 8 3. DESCRIPCIÓ DEL MEDI........................................................................................................ 11 3.1 Zones de protecció a l’entorn de l’activitat ............................................................................. 11 3.2Paisatge................................................................................................................................. 11 3.3 Geologia ................................................................................................................................ 12 3.4 Climatologia.......................................................................................................................... 12 3.5 Hidrologia superficial.............................................................................................................. 12 3.6 Hidrogeologia......................................................................................................................... 13 3.7Flora....................................................................................................................................... 13 3.8 Fauna..................................................................................................................................... 17 3.9 Entorn socioeconòmic............................................................................................................ 20 4. ANÀLISID’ALTERNATIVES.................................................................................................. 21 4.1 Introducció ............................................................................................................................. 21 4.2 Avaluació de les alternatives...................................................................................................22 5. AVALUACIÓ DEL PROJECTE...
tracking img