Ejercicios estequiometria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3979 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Mols, nº d’àtoms, nº de molècules, masses d’àtoms i de molècules, massa molecular… 1.2.Quants mols d’àtoms contenen 245,2 g de ferro metàlic? Solució: 4,39 mols d’àtoms. L’heli (He) és un gas valiós utilitzat en la industria, en investigacions en les quals es necessari baixa temperatura, en tanques per a busseig profund i per a unflar globus. Quants mols d’He hi ha en 6,46 g d’He? Solució: 1,61mols d’He. El zinc (Zn) és un metall platejat que s’utilitza per a obtindre el llautó (amb coure) i per a recobrir el ferro amb l’objectiu de previndre la corrosió. Quants grams de Zn hi ha en 0,356 mols de Zn? Solució: 23,3 g de Zn. Quants àtoms estan continguts en 4,39 mols d’àtoms de ferro? Solució: 2,644∙1024 àtoms de Fe. El sofre (S) és un element no metàl·lic. La seua presència en el carbóprodueix el fenomen de la pluja àcida. Quants àtoms hi ha en 16,3 g de S? Solució: 3,06∙1023 àtoms de S. Calcular la massa d’un àtom de ferro. Solució: 9,274∙10-23 g Calcular la massa molecular del 2,4,6-trinitrotolueno (TNT), C7H5(NO2)3. Solució: 227,133 u Calcular la massa molecular de l’àcid ascòrbic o vitamina C, C6H8O6. Solució: 176,12 u. El metà, CH4, és el principal component del gas natural.Quants mols de CH 4 estan presents en 6,07 g de CH4? Solució: 0,378 mols de CH4.

3.-

4.5.-

6.7.8.9.-

10.- Quina és la massa en grams de 10∙1010 molècules de SO2? Solució: 1,06∙10-11 g. 11.- Quants mols d’O2, molècules d’O2 i àtoms d’O estan continguts en 40 g de gas oxigen a 25 ºC? Solució: 1,25 mols d’O2, 7,52∙1023 molècules d’O2 i 1,5∙1024 àtoms d’O. 12.- Calcular el nombre d’àtomsd’hidrogen que hi ha en 39,6 gramos de sulfat d’amoni, (NH4)2SO4. Solució: 1,44∙1024 àtoms d’H. 13.- Quants àtoms d’hidrogen estan presents en 25,6 g d’urea, (NH 2)2CO, que es troba com fertilizant, com aliment per a animals i en la manufactura de polímers? Solució: 1,03∙1024 àtoms d’H. Composició centesimal 14.- Calcular la composició centesimal de l’HNO3. Solució: 1,6 % d’H, 22,2 % de N, 76,2 %d’O. 15.- L’àcid fosfòric, H3PO4, és un líquid que s’utilitza en detergents, fertilizants, dentífrics i en begudes gasoses per a “resaltar” el sabor. Calculeu la composició centesimal en massa d’aquest compost. Solució: 3,086 % d’H; 31,61 % de P i 65,31 % d’O.

16.- Calculeu la composició centesimal de la nicotina, C10H14N2. Solució: 8,6 % d’H;74,1 % de C i 17,3 % de N. Fórmula empírica 17.-Els compostos que contenen sofre i oxigen són seriosos contaminants de l’aire; representen la principal causa de la pluja àcida. L’anàlisi d’una mostra d’un compost pur revela que conté 50,1 % en massa de sofre i 49,9 % d’oxigen. Quina és la fórmula empírica del compost? Solució: SO2. 18.- Una mostra de 20,882 g d’un compost iònic es troba que conté 6,072 g de Na, 8,474 g de S i 6,336 g d’O. Quinaés la seua fórmula empírica? Solució: Na2S2O3. 19.- L’àcid ascòrbic (vitamina C) cura el escorbut i ajuda a evitar el refredat comú. Està compost por 40,92 % de carboni, 4,58 % d’hidrogen i 54,50 % d’oxigen en massa. Determineu la seua fórmula empírica. Solució: C3H4O3. 20.- L’hormona epinefrina es libera en el cos humà durant l’estrés i augmenta la relació metabòlica del cos. Com molts compostsbioquímics, la epinefrina està composta per carboni, hidrogen, oxigen i nitrogen. La composició centesimal d’aquesta hormona es 56,8 % de C, 6,56 % d’H, 28,4 % d’O i 8,28 % de N. Quina és la seua fórmula empírica? Solució: C8H11O3N. Fórmula molecular 21.- La composició centesimal de la glucosa es 39,99 % de C, 6,72 % d’H i 53,2 % d’O. Experiments mostren que la seua massa molecular és aproximadament180 u. Determineu les fórmules empírica i molecular de la glucosa. Solució: CH2O i C6H12O6. 22.- Una mostra d’un compost de nitrogen i oxigen conté 1,52 de N i 3,47 g d’O. Es sap que la massa molar d’aquest compost està entre 90 g i 95 g. Determineu la fórmula molecular i la massa molar del compost. Solució: la fórmula molecular és N2O4 i la massa molar 92,04 g. 23.- Un alcohol conté 64,81 % en...
tracking img