Ejercicios geografia de españa, segundo de bachiller

Páginas: 12 (2755 palabras) Publicado: 16 de febrero de 2012
Geografía.

Pag 89 nº10.
Explica l’origen de la llacuna que apareix en la fotografia.
- L’origen de la llacuna que apareix en la fotografia es volcacnic, es tracta d’una llacuna que ha aparegut al cràter d’un volcà apagat, es a dir que ja no tindrà cap activitat mai mes.

Pag 90 nº 13
Repassa el relleu de les conques sedimentaries interiors de la Meseta i explica per què tenen condicionsfavorables per a la formació d’aqüífers.
- Tenen condicions favorables, perquè com els aqüífers es formen infiltrant-se aigua, aleshores, com que les conques son llocs on l’aigua es abundant i corre cap a la mar etc, es mes probable que es creen ahi aqüífers


Nº14
Assenyala d’importància de les zones humides i dels aqüífers-
- son importants pel fet de que al ser zones que depen del’estacio en la que es trobem poden tindre mes o menys aigua, viuen especies animals adaptades a un medi de transicio entre l’aigua i la terra. De no ser per aquestes zones, les especies que habiten en aquests llocs, no tindrien lloc eon viure.


Pàg 91 nº15:
Explica com influïxen el clima, el relleu i el sòl en la vegetació.
-el clima influeix ja que cada planta requereix unes condicionsespecifiques de temperatura i precipitacions, el relleu, ja que a cada altura es donen diferents especies, i també l’orientació a sobrevent o a sotavent. I, finalment el sòl, influeix ja que hi ha diferents varietats de sols i cada espècie prefereix una.

Pàg 96 nº18:
Comenta les fotografies de les pagines 93 i 95.
A la pàgina 93 es tracta de dos espècies que pertanyen al paisatge vegetal del climaoceànic: Els roures, no suporten estius calorosos,es situa a altures mes baixes que el faig. La fusta es dura i s’empra per a la construcció.
Els faigs: toleren molt el fred i poc la calor, exigeix molta humitat, es un arbre de muntanya. El seu creixement es bastant lent, la fusta es de qualitat i s’empra per a fer mobles i utensilis.

Per altra banda a la pagina 95 es troben especies pròpies delpaisatge vegetal de clima mediterrani.
En primer lloc l’Alzina: és l’arbre mes característic del clima mediterrani. Resistent a la sequera. La fusta es molt dura i s’empra per a fer utensilis.
En segon lloc la Màquia: formació arbustiva de més de dos metres d’altura, quasi impenetrable.
En tercer lloca la garriga: formada per arbusts i matolls de poca altura.
I finalment l’estepa: formada perherbes baixes,es pròpia de les zones semiarides del sud-est peninsular i de la vall de l’Ebre, on la sequera impedeix el creixement dels arbres.
Pàg 98 nº22:
Atribuix les següents formacions vegetals al clima corresponent:
Alzina:Mediterrani
Landa: Oceanic
Margalló:està dins de l’estepa, aleshores al mediterrani
Surera:mediterrani
Roure:oceanic
Drago:mediterrani
Faig:oceanicPollancre:oceanic
Màquia:mediterrani
Pàg99 nº25:
Raona per què el clima és l’element més influent en la formació del sòl.
Perque les precipitacions i les temperatures modifiquen els seus processos quimics i biològics. Les precipitacions condicionen la lixiviacio, podent modificar un sol i ferlo pobre.Pàg 99 nº 26:
Per què el sòls dels vessants muntanyosos són diferents dels del seuentorn?
- són diferents perquè a les vessant hi ha una diferent temperatura, que fa que el sol el modifiquen, una diferent topografia, a les pendents l’erosió es mes abundant. A més els essers vius que habiten a les vessants son molt escassos.


Nº27:
Sintetitza en un quadre els factors que intervenen en la formació d’un sòl.

Roca mare: substrat mineral a partir del qual es forma el sòl.Els sols poden ser calcaris, silicis o argilosos.

Clima:és el factor mes influent en la formació del sol. Les temperatures i precipitacions poden influir els seus processos químics i biològics. Segons el clima els sols poden ser zonals o clímax, quan el seu origen està estretament lligat al clima; o azonals i intrazonals quan depèn d’altres factors.

Topografia: a les zones planes...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Geografía de españa.
  • Geografia De España
  • Geografía De España
  • EJERCICIOS DE GEOGRAFÍA
  • Ejercicios Geografia
  • Ejercicio geografia
  • segundo de bachiller
  • La Segunda Audiencia De Nueva España

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS