El agua

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3515 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’AIGUA

INDEX

Introducció pag.2
L’hidrosfera pag.3
Estats del aigua pag.4
El cicle de l’aigua pag.5
Els rius d’Europa i d’Espanya pag.7
Marees i corrents marins pag.8
La marea rojapag.9
Les onades pag.10
El tsunami pag.11
Cuantitat d’aigua per aliment pag.11


INTRODUCCIÓ
L'aigua és una substància la molècula està formada per dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen (H2O). És essencial per a la supervivència de totes les formesconegudes de vida. El terme aigua, generalment, es refereix a la substància en el seu estat líquid, però la mateixa pot trobar-se en la seva forma sòlida anomenada gel, i en forma gasosa anomenada vapor. L'aigua cobreix el 71% de la superfície de l'escorça terrestre. Es localitza principalment en els oceans on es concentra el 96,5% de l'aigua total, les glaceres i casquets polars tenen el 1,74%,els dipòsits subterranis i les glaceres continentals suposen el 1,72% i el restant 0,04% es reparteix en ordre decreixent entre llacs, humitat del sòl, atmosfera, embassaments, rius i éssers vivos.El aigua és un element comú del sistema solar, fet confirmat en descobriments recents. Pot ser trobada, principalment, en forma de gel, de fet, és el material base dels estels i el vapor que compon lesseves colas.Desde del punt de vista físic, l'aigua circula constantment en un cicle d'evaporació o transpiració, precipitació, i desplaçament cap al mar. Els vents transporten tant vapor d'aigua com el que s'aboca en els mars mitjançant el seu curs sobre la terra, en una quantitat aproximada de 45.000 km ³ a l'any. En terra ferma, l'evaporació i transpiració contribueixen amb 74.000 km ³ anuals encausar precipitacions de 119.000 km ³ cada año.El 70% de l'aigua dolça és usada per a agricultura. L'aigua a la indústria absorbeix una mitjana del 20% del consum mundial, emprant-se en tasques de refrigeració, transport i com a dissolvent d'una gran varietat de substàncies químiques. El consum domèstic absorbeix el 10% restant. L'aigua a la indústria absorbeix una mitjana del 20% del consummundial, emprant-se en tasques de refrigeració, transport i com a dissolvent d'una gran varietat de substàncies químiques. El consum domèstic absorbeix el 10% restante.Sin això estudis de la FAO, estimen que un de cada cinc països en vies de desenvolupament tindrà problemes d'escassetat d'aigua abans del 2030, en aquests països és vital una menor despesa d'aigua en l'agricultura modernitzant els sistemesde reg.

L’HIDROSFERA
La hidrosfera descriu en les Ciències de la Terra el sistema material constituït per l'aigua que es troba sota, i sobre la superfície de la Tierra.Describe en les Ciències de la Terra el sistema material constituït per l'aigua que es troba sota, i sobre la superfície de la Terra.
* Les glaceres que cobreixen part de la superfície continental. Sobretot elsdos casquets glacials de Groenlàndia i l'Antàrtida, però també glaceres de muntanya i volcà, de menor extensió i espessor, en totes les latituds.

* Les glaceres que cobreixen part de la superfície continental. Sobretot els dos casquets glacials de Groenlàndia i l'Antàrtida, però també glaceres de muntanya i volcà, de menor extensió i espessor, en totes les latituds.

L'aigua subterrània, quees troba embeguda en roques poroses de manera més o menys universal.

En l'atmosfera en forma de núvols.

A la biosfera, formant part de plantes, animals i éssers humans

La presència de l'aigua en la superfície terrestre és el resultat de la desgasificació del mantell, que està compost per roques que contenen en dissolució sòlida certa quantitat de substàncies volàtils, de les que l'aigua...