El arte en el cine

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (963 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’art en relació amb el cinema

El cinema com a art

El cinema es l’art que sens dubte compren i es basa en totes les arts. No hi ha cap altre que les utilitza, recrea, té necessitat d'elles, lesmillora i les difon. Per exemple, sense la literatura, els escriptors... El cinema no tindria argument. A demès es fa valer del poder estètic que la pintura i arquitectura ( els decorats ) pot donaren el cinema. El cinema pot donar infinitat de combinacions amb la resta d’art, qualsevol és vàlid i això nomes passa amb la cinematografia.
A més, un gran nombre de tècniques i artesanies (laperruqueria, l'electrònica, la il·luminació, la sastreria...), alguna disciplina científica (òptica i geometria, per exemple) i la resta de les arts, conflueixen en bona mesura en la realització d'unapel·lícula, a la qual ha d'afegir-se l'art dramàtic, la interpretació dels actors, la imaginació o la força creativa del treball en grup.
Cal afegir que totes les disciplines científiques, tècniques iartístiques, mes tots els esforços professionals i personals, participen directament en un dia qualsevol de rodatge

El cinema, a més, condueix a la tecnologia cap a l'art, crea moviment, llum, ritmela el color i eleva i sotmet al espectador a generar la fantasia, la ficció i la realitat en les seves ments.
S’estableix una relació entre la obra d’art i l’espectador, com aquell que observa unapintura i la pròpia pintura

En conclusió, el cinema produeix obres d’art ( les pel·lícules ) on intervé l’espectador. Aquesta obra d’art està constituïda o i participen moltes altres disciplinesartístiques. És per això que esdevé una relació entre cinema i art, cinema i pintura, cinema i arquitectura, cinema i dansa etc. És la relació entre art i cinema i en la seva història hi ha moltsexemples d’aquesta relació

La pintura en l’art

Des de finals del segle XIX, els seus començaments, el cinema va tenir la seva forma de presentació prioritària en les pintures dels clàssics. Era...
tracking img