El catalanismo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3432 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció
Catalunya havia perdut la seva independència política el 1714: Decret de Nova Planta El desvetllament d’una consciència d’identitat catalana sorgiria durant el S. XIX: Ascens d’una nova ideologia a Europa: el nacionalisme Una Catalunya avançada econòmicament i social respecte a Espanya Reacció enfront del procés centralitzador i castellanitzant de l’Estat liberal RenaixençaProteccionisme

Federalisme Carlisme

1.- Es desvetlla una consciència nacional La Renaixença La Cultura popular
Teatre, cant coral, premsa... Rebuig de l’elitisme dels Jocs Florals

Romanticisme
Oda a la Pàtria de Carles Aribau
(1833, identifica poble, llengua i pàtria)

Pitarra, Clavè,
La Tramuntana, La Campana de Gràcia
Te un caràcter progressista, republicà i democràtic

Rubió i Ors“Lo Gayter del Llobregat”
Ús del català com a llengua literària

Jocs Florals 1859
Popularització de l’ús del català

2.- La renovació del catalanisme cultural: el Modernisme
Es considerava cultura catalana, autòctona i diferenciada de la resta de la península. Justificació de Catalunya com a nació

Romanticisme (XIX)
Arrels del passat nacional Folklore i llengua Llibertat nacional delspobles

Nacionalisme cultural

Què va facilitar el desvetllament d’una identitat col·lectiva catalana? Fou l’esperit d’exaltació de la llibertat política i nacional dels pobles i la valoració de la llengua autòctona com una de les expressions més genuïnes d’un poble el que facilità el desvetllament d’una identitat col·lectiva catalana i l’adopció del català com a llengua literària, encomptes del castellà.

Quines són les bases ideològiques del Romanticisme? Les bases ideològiques del Romanticisme que incidiren profundament en els representants de la Renaixença foren: l’exaltació de la llibertat política i nacional dels pobles, que com a individus col·lectius estan dotats de peculiaritats i diferències; la valoració del patrimoni popular i folklòric i, sobretot, de la llengua, coma elements diferencials d’una nació, i la recerca en el passat de les arrels nacionals, que s’idealitzen.

Modernisme i nacionalisme La generació literària del Modernisme de final de segle havia deixat enrere el regionalisme renaixentista dialogant amb la cultura espanyola, per aspirar a tenir una cultura catalana, és a dir, una cultura nacional, amb Barcelona per capital, i per això s’haviadifós un afany de contactes amb Europa, lligat a una ruptura de la dependència cultural respecte d’Espanya. Joan Maragall no veia una altra solució, per a Catalunya, que la d’europeïtzar-se, “tallant més o menys lentament la corda que la lligava a la Morta”. L’autonomia cultural no es podia aconseguir sense la política. Modernisme i nacionalisme anaven plegats.
Balcells, A., Història delnacionalisme català. Editat per la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1997.

2.- Els orígens del catalanisme polític (Segle XIX) I La lluita contra el centralisme i la uniformització : federalisme i tradicionalisme Federalisme: un projecte de descentralització de l’Estat Va tenir el seu màxim esplendor durant el Sexeni Democràtic Màxim representant: Pi i Margall

Gran influència a Catalunya: Clavé,Cerdà, Almirall... Almirall havia fundat a Catalunya “El Estado Catalán” (1873) Projecte de “Constitució de l’Estat Català dins la Federació Espanyola” (1883) per Vallès i Ribot

2.- Els orígens del catalanisme polític (Segle XIX) II La lluita contra el centralisme i la uniformització : federalisme i tradicionalisme Fracassat el federalisme a Espanya,

Fracàs d’Almirall
Un projecteexcessivament progressista per a la burgesia catalana Ineficaç apropament a les capes populars

Valentí Almirall: impulsa un
projecte polític propi de Catalunya: Pas del federalisme al catalanisme

Diari Català
(1886) Una visió progressista de Catalunya Catalunya, factor de progrés a Espanya

“Lo catalanisme”

Després de convocar el Ir

Congrés

catalanista crea el

Sectors de la...
tracking img