El color

Páginas: 3 (536 palabras) Publicado: 7 de marzo de 2012
El color és la sensació causada per la llum quan aquesta interactua amb l'ull, el cervell i la nostra experiència. La percepció del color es veu altament influïda pels colors confrontants en l'escenavisual. El terme color també s'empra per destacar la propietat dels objectes que generen aquestes sensacions.
Hi ha dos tipus de color:
* Colors llum: són el vermell, el verd i el blau. Aquestscolors s'utilitzen sobretot en aparells que combinen la llum emesa per diferents focus lluminosos per crear la sensació de colors diversos. La mescla additiva de vermell i verd dóna groc. La barrejade verd i blau dóna tons de cian (blau elèctric), i si es mescla vermell i blau s'obté el to magenta (vermell rosat). La barreja en proporcions iguals de primaris additius dóna tons de gris. Quan totstres colors estan saturats del tot, el resultat és el blanc. L'espai de colorgenerat s'anomena RGB. El negre existeix quan no hi ha llum.
* Colors pigment: són els que provenen de la reflexió deles ones lluminoses damunt dels objectes i s'empra sobretot en pintura i en impremta, ja que en aquestes disciplines els colors generalment no s'obtenen mesclant llums sinó barrejant pigments. Enaquest cas, els primaris són el groc, el magenta i el cian. Combinant-los tots tres, teòricament, s'obté el negre per suma subtractiva. Quan no n’hi ha cap considerem que és blanc

També podemconsiderar:
Encara que els dos extrems de l'espectre visible, el vermell i el violat, són diferents en longitud d'ona, des del punt de vista visual tenen algunes similituds. Newton va proposar que la bandarecta de colors espectrals es distribuïssin en una forma circular unint els extrems de l'espectre visible.[3] Aquest va ser el primer cercle cromàtic, un intent de fixar les similituds i diferènciesentre els diferents matisos de color. Molts estudiosos van admetre el cercle de Newton per explicar les relacions entre els diferents colors. Els colors que estan junts corresponen a longitud d'ona...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Colores
  • El color
  • El Color
  • Color
  • Color
  • Color
  • Colores
  • el color

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS