El consens de washington.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (363 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Els 10 punts claus
1. Disciplina pressupostària
2. Canvis en les prioritats de la despesa pública, de les àrees menys productives a altres àrees com sanitat, educació i infraestructures, que esconsidera que ho són més i contribueixen a lluitar contra la pobresa
3. La reforma fiscal encaminada a buscar bases imposables àmplies i tipus marginals moderats
4. Liberalització financera en especialèmfasi en que els tipus d’interès estiguin determinats pel mercat i siguin positius en termes reals
5. Recerca i manteniment de tipus de canvi competitius
6. Liberalització comercial
7. Políticad’obertura en relació amb la inversió estrangera directa
8. La política de privatitzacions
9. La política desreguladora
10. Els drets de propietat fermament establerts i garantits

Aspectesfonamentals, segons Fischer
1. Un marc macroeconòmic equilibrat
2. Un govern de menor dimensió i més eficient
3. Un sector privat eficient i en expansió
4. Unes polítiques destinades a la reducció dela pobresa

Reflexions:
Hi ha qui pretén els criteris de convergencia de Maastrict com l’aplicació a nivel europeu del consens de Washington.
Hi ha qui troba a faltar conceptes com el creixementi el medi ambient
No es fa referencia directa a l’estabilitat de preus, a diferencia de Maastricht
L’exclusió de la conveniència o no de mantenir els controls de capitals
L’ambigüetat pel que faal tema de l’equitat
Conclusions
El valor del consens de Washington està en el fet de ser una sèrie de principis de caràcter general. Segons Guitian, els principis fonamentals del CW son ladisciplina, reforma econòmica,t ransparència i responsabilitat
Bibliografia
Manuel Guitián i Joaquim Muns (directors), Antonio Argandoña, Miguel A. Fernández Ordóñez, Paul Krugman i John Williamson. Lacultura de l’estabilitat i el consens de Washington. Volum 15. Barcelona: La Caixa. Servicio de Estudios, cop. 1999

Weblografia
El "consenso de Washington" ¿ paradigma económico del capitalismo...
tracking img