El consumidor

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (814 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pràctica 2
El consumidor

PRÀCTICA DE CLASSE Nº2:
El consumidor

1. La Maria consumeix dos béns: pizzes i llibres. Si considerem els següents cistells de consum:

Cistell X = conté 5unitats de cadascun dels dos béns.
Cistell Y = conté 10 pizzes i 2 llibres.
Cistell Z = conté 3 pizzes i 6 llibres.

Representi la recta de balanç de la Maria (posant les pizzes a l’eix d’abcises i elsllibres a l’eix d’ordenades) i digui quins d’aquests tres cistells són assequibles en els següents casos:

a) Quan la Maria te una renda de 60 u.m., les pizzes tenen un preu de 10 u.m. i elpreu dels llibres és de 2 u.m.

b) Quan la Maria te una renda de 110 u.m., les pizzes tenen un preu de 10 u.m. i el preu dels llibres és de 5 u.m.

c) Quan la Maria te una renda i els preus delbéns són tals que el cistell Z està a sobre la seva recta de balanç, suposant que el cost d’oportunitat d’una pizza és un llibre.

a) R = 60; ppizzes = 10; pllibres = 2

Cistell |Despesa en pizzes | Despesa en llibres | Despesa total | Assequibilitat |
X | 5 x 10 = 50 | 5 x 2= 10 | 50 + 10= 60 | Si |
Y | 10 x 10= 100 | 2 x 2 = 4 | 100 + 4 = 104 | No |
Z | 3 x 10 =30 | 6 x2 = 12 | 30 + 12 = 42 | Si |

}
}

Recta de Balance:

60 = Qllibres x 2 + Qpizzas x 10
Qllibres= - 10/2 Qpizzas + 60/2 = - 5Qpizzas + 30

Qllibres ( Qpizzas =0) = 30
Qpizzas (Qllibres= 0)= 30/5 = 6

Gràfic:

b) R = 110; ppizzes = 10; pllibres = 5

Cistell | Despesa en pizzes | Despesa en llibres | Despesa total | Assequibilitat |
X | 5 x 10 = 50 | 5 x 5=25 | 50 + 25 = 75 | Si |
Y | 10 x 10 = 100 | 2 x 5 = 10 | 100+10 = 110 | Si |
z | 3 x 10 = 30 | 6 x 5 = 30 | 30 + 30 = 60 | Si |

Gràfic:

c) Si el cost d’oportunitat d’una pizza és igual a unllibre, llavors:
ppizza = pllibre = 1

Cost del cistell “z” 3 ppizza + 6 pllibre 3 x 1 + 6 x 1 = 9 u.m.

Recta de balanç:
9 = Qpizzas + 6 pllibre...
tracking img