El cuento

Páginas: 2 (500 palabras) Publicado: 18 de enero de 2012
1.Definicións de Conto
Podemos definir o conto como unha narración breve, oral ou escrita dun suceso imaginario. Nel aparece un reducido número de personaxes que participan nunha soa acción cun sófoco temático. Etimolóxicamente o conto deriva da palabra latina computum, que significa cálculo, cómputo, enumeración, clasificación.. De cálculo e enumeración pasou a significar a enumeración dosfeitos e ,por extensión, “Conto” significa reconto de accións ou sucesos reais ou ficiticios.
Pero existen diversans definicións como por exemplo:
- Narración breve, escrita xeralmente en prosa e quepolo seu enfoque constitúe un xénero literario típico, distinto da novela e da novela corta.
- Breve relato de sucesos ficticios e de carácter sinxelo, feito con fins morais ou educativos.
- Relaciónde un suceso falso ou pura invención.
- Fábula que se conta os muchachos para divertilos.
- É un relato breve e artístico de feitos imaxinarios. Son esenciais no conto o carácter narrativo, abrevedade do relato, a sencillez da exposición e do linguaxe e a intensidade emotiva.
- E moitas máis…
2.Orixe do Conto
Os orixes do conto remóntanse posiblemente o Antigo Exipto. O primeiro relato doque se ten coñecemento corresponde o que conta a historia de dous irmáns, Anup e Bata, encontrado nun pequeño papiro entorno o ano 2000 a.C e que según un estudo efectuado por Kurt Ranke, sufriu máisde 700 versións distintas.
Este conto en cuestión ten certa similitude coa historia narrada no Génesis sobre Adán e Eva: os dous irmáns querianse e axudabanse hasta que a esposa de Anub, a serpe, veua tentar a Bata, tratando de seducilo.
Máis adiante cabe mencionar as fábulas do grego Esopo e as versión dos escritores romanos Ovidio e Lucio Apuleyo, basadas en contos gregos e orientáis conelementos fantásticos e transformacións máxicas. Xunto a popular colección de relatos indios coñecidos como Panchatantra (s.IV d.C).
A principal colección de contos orientáis é sen duda, La mil y una...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cuento que te cuento
  • Cuentos Que No Son Cuentos
  • Cuenta cuento
  • cuento cuento
  • cuento cuento
  • Cuentos Que No Son Cuentos
  • Cuenta Cuento
  • Mi Cuento Cuenta

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS