El format mp3

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1368 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL FORMAT MP3
La compressió d'àudio aprofitant el nostre sistema auditiu

Índex
1. Què és l'MP3?
2. Què és i en què es basa la compressió perceptual
2.1. Llindar auditiu
2.2. Emmascarament i Escala Bark
2.3. Joint stereo
2.4. Codificació de sub-bandas i bitrate
3. Bibliografia

1. Què és l'MP3?
L'MP3 és un format d'àudio comprimit de bona qualitat de so i poca grandària. Consisteix,a groso
manera, a eliminar els sons que el nostre sistema auditiu no aconsegueix entendre, però que sí
existeixen, per a aconseguir un àudio simplificat, de menor grandària que l'original i que sigui
percebut amb una bona qualitat. Aquest tipus de compressió té pèrdua. Depenent del tipus de
compressió MP3 utilitzat serà més fàcil percebre la pèrdua de qualitat, i sobretot serà possible ambreproductors d'àudio d'alta fidelitat.
El seu nom original és MPEG-1 Àudio Layer 3, va ser desenvolupat principalment per Karlheinz
Brandenberg, director de tecnologies de mitjans electrònics de l'Institut Fraunhofer IIS, pertanyent
al Fraunhofer-Gesellschaft -xarxa de centres d'investigació alemanys.
La primer patent de MP3 va ser registrada en 1986 però fins a 1995 no es va utilitzar perprimera
vegada.
2. Què és i en què es basa la compressió perceptual
La compressió perceptual es basa en l'eliminació de sons gairebé o totalment imperceptibles pel
sistema auditiu humà de l'arxiu d'àudio en qüestió, per a aconseguir reduir la seva grandària. Així
obtenim una espècie de simplificació del so deixant només el més “important i necessari” de
l'àudio, que és en aquest cas, el quesom capaços de percebre les persones.
Per a aconseguir això amb un bon resultat cal tenir en compte el funcionament del sistema auditiu
humà i les seves capacitats.
2.1. Llindar auditiu
La freqüència perceptible per l'oïda humana sana és de 20Hz a 20 kHz. Amb el pas dels anys, i
depenent de la cura de les oïdes, l' oïda humana perd capacitat d'escolta. Normalment s'arribarà als
20Khz en unaoïda de mitjana edat, sinó que disminuirà a poc a poc, fins a una frenqüència que es
trobarà al voltant dels 18kHz.
El sistema auditiu no percep amb la mateixa sensibilitat totes les frenqüències.
En el gràfic es pot apreciar la corba del llindar d'audició, calculat a partir de valors mínims de
pressió sonora en l'eix de les ordenades, en relació a les freqüències del so en l'eix de abcisas.És un gràfic aproximat i que neix a partir de la mitjana d'estudis d'audició en un percentatge de la
població. També ens mostra com canvia la corba del llindar d'audició en relació amb l'edat.
Les dades sobre el llindar auditiu de la majoria de les persones, seran utilitzades per a eliminar a
l'hora de comprimir l'arxiu d'àudio tots els sons que quedin per sota de la corba de llindar auditiu,ja
sigui perquè la pressió sonora en relació al pitch sigui innecessària per a poder escoltar la
freqüència, o bé perquè estigui situada fora del rang de 20Hz a 20kHz que som capaços de percebre
en l'aire a partir del nostre sistema auditiu.
2.2. Enmascaramiento y Escala Bark
El emmascarament és un “defecte” que apareix en el nostre sistema auditiu en determinades
ocasions degut a la sevanaturalesa. Així com per exemple, a una distància d'uns metres, no som
capaços de diferenciar les pinzellades més petites d'un quadre, és a dir, no veiem amb total
exactitud; i en el món sonor, hi ha sons que no som capaços de percebre pel context en el qual es
troben. Així, veiem que existeixen dos tipus de emmascarament: el simultani i el temporal.
El emmascarament simultani és un fenomenacústic que es produeix quan un so d'una determinada
freqüència (l'enmascarador) fa imperceptible altre (l'emmascarat) que té una freqüència diferent i
menor pressió sonora que el primer.
Si algú ens intenta parlar en un ambient amb molta contaminació acústica ens serà més difícil
escoltar-lo, fins al punt que si no té la suficient pressió sonora, sabrem que està allà però no serem
capaços...
tracking img