El futur del català.

Páginas: 4 (905 palabras) Publicado: 22 de marzo de 2011
EL FUTUR DEL CATALÀ

Segons dades recents, la majoria de llengües parlades avui al món estan en perill d’extinció, les autoritats en matèria lingüística afirmen que quan una llengua baixa dels100.000 parlants, té moltes possibilitats de desaparèixer, com que la majoria de les 6000 llengües existents avui dia son parlades per menys de 100.000, pareix ésser que tenen els dies comptats. No ésaquest el cas del català, segon dades de 1986, en els territoris de l’estat espanyol on el català és idioma oficial, junt al castellà, el 85% dels habitants l’entenen, el 59% el saben parlar, el 46% elsaben llegir i el 21% el saben escriure. Però , n’hi ha prou amb això, podem pensar que el català està en perill? Podem pensar com els pessimistes que al català només li resten cinquanta anys devida? Analitzem la història recent de la llengua catalana.

Fem una mica d’història i remuntem-nos a l’inici del franquisme amb la dissolució de les institucions pròpies catalanes, l’arribadad’immigrants en massa i la uniformitat cultural proposada després de la segona guerra mundial. Aquests factors van fer que en pocs anys es passés a Catalunya d'una situació de monolingüisme diglòssic a unaaltra de bilingüisme diglòssic que tendeix a convertir-se progressivament en un bilingüisme substitutiu.

Els quasi quatre decennis la llengua va aguantar la prohibició, ja que és mantenia un esperit decatalanitat important, en l’àmbit familiar es parlava el català, la feblesa del règim va fer que anessin sorgint moviments culturals com la “Nova Cançó”, que no podien contrarestar gaire els mitjansde comunicació de masses, molt especialment la ràdio i la TV, que jugaven un paper decisiu en l'alteració de les estructures lingüístiques de la societat catalana esdevenint un activíssim factorespanyolitzador.

Una vegada mort el dictador, els Governs de torn no varen donar les facilitats desitjades per la ràpida incorporació del català a tots els estaments de la vida pública, sobretot...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • el futur del català
  • Futuro energia eólica (catalan)
  • Catalán
  • catala
  • Català
  • Catalan
  • català
  • Català

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS