El hombre y la evolución

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1239 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’ home i l’ evolució. Segueix l’ home evolucionant?

INTRODUCCIÓ

He seleccionat la informació que explica que es la evolució, les teories de l'evolució, la que explica la evolució de l'ésser humà i finalment les teories i opinions de la evolució actual de l'èsser humà.

La presentació de la informació la faig de manera que primer exposo el continguts bàsics i després la infomació méscomplexa pero que sempre amb els continguts exposats anteriorment es pot entendre, és a dir que presento la informació de forma gradual.

L'EVOLUCIÓ

L'evolució es el procés en el que una espècie adquireix noves característiques que son favorables per a la supervivencia de la espècie i aquestes són heretables.

-Per a explicar l'origen de les espècies van sorgir diferentes teories:Explicacions preevolucionistes

Teoria creacionista:El creacionisme és una creença religiosa segons la qual l'univers i totes les coses han estat originats per un acte creador es a dir per déu, es fa una interpretació literal del llibre del Gènesis,el creacionisme va ser acceptat pràcticament fins a finals del segle XX i fins i tot, en el dia d'avui, compta amb seguidors.

Fixisme: És una teoria quedefensa que tot el que eixisteix incoient-hi el ésser vius no han canviat en el llarg del temps així que han sigut creats tal com els coneixem avui dia. És una teoria molt relacionada amb la creacionista.

Explicacions evolucionistes

Lamarckisme: La primera teoria sobre l'evolució va ser proposada pel naturalista Jean Baptiste-Pierre Antaoine de Monet, cavaller de Lamarck.
Lamarck pensavaque unes espècies es transfomaven en altres d'una manera continuada al llarg del temps. La seva teoria es basava en tres punts:

1- Els organismes tene una tendència cap a la complexitat i en al perfeccionament. Els organismes evolucionen des de formes senzilles cap a formes complexes. 2- L'ús repetit d'un órgan en produeix el desenvolupament. Els canvis que tenen lloc en l'entorn fan que elséssers vius s'adaptin al medi modificant certs òrgans depenent de l'ús o desús que en facin. La funció crea l'òrgan i el desús en produeix la degeneració. Així els caràcters originaris van sent substituits per un seguit de cràcters adaptatius o caràcters adquirits.

Amb els coneixements actuals de genètica, la teoria de Lamarck es considera incorrecta, ja que els caràcters adquirits no estransmeten a la descendència.només s'hereten els caràcters la informació dels quals està continguda als gens.

EXEMPLE DEL LAMARCKISME

1: Les girafes primitives provenien d'antílops primitius que vivien a la sabana i s'alimentaven de les fulles baixes de les acàcies. 2: En èpoques de sequera, l'aliment dismunuïa i les girafes necessitaven estirar el coll i les potes un cop i un altre per arribar a lesfulles de la part alta de les acàcies. A mesura que els feien servir, aquests òrgans s'anaven allargant. 3: Els caràcters adquirits -un coll i unes potes cada vegada més llargs-, eren transmesos a la descendència de generació en generació.

Drawinisme

La teoria de Darwn descartava alguns punts de la teoria de lamarck com que l'ús repetitius d'un organ en proueix l'evoució i així vaincorporar la idea de la selecció natural que es basa en que un ambient determinat en una espècie es produirà una selecció de membres, es adir que els que tinguin característiques avantatjoses serán els que sobreviurán i al mateix temps passaran aquestes caracaterístiques als seu descendents.

Una altre idea que inclou i que va ser molt criticada es la de que els homes descendeixen dels antics primats.La teoria de darwin no explicava quins eren els factors que influïen en l'herència biològica dels caràcters. Aquesta explicació la va donar Gregor Mendel set anys més tard on assegurava que els caràcters hereditaris están determinats per factors específics anomenats GENS.

L'EVOLUCIÓ DE L'ÈSSER HUMÀ

L'evolució dels humans és el seguit de canvis que van sofrir algunsprimats fins arribar a...