El individuo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (794 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Organisation ledarskap 100p kursen

Individen
”Medarbetarna är vår viktigaste resurs” Detta nämns ofta i företagens årsredovisningar och av företagsledare som framträder i massmedia och i andrasammanhang.
Och javisst är det så- det vet vi ju alla. En organisation är ingenting utan dess människor. Det är ju hos människorna kunskapen, kreativiteten, serviceandan och handlingskraften finns.Det är människor som skapar resultat.

Inledning
Individen, den minsta beståndsdelen i organisationen- liten men viktig.
Enskild medarbetare, gruppmedlem eller ledare- alla är individer iorganisationen oavsett position.
Den anställda kompetens, kraft och attityd har stor eller till och med betydelse för en organisations konkurrenskraft.
Området som handlar om medarbetarna benämnsvanligtvis personaladministration. Human Resource Management.
Human Resource Management¸ Det betyder att man arbetar med att skapa förutsättningar för att kunna tillvarata medarbetarnas kompetens på bästasätt, på rätt ställe i organisationen.
För att få en bra och effektiv verksamhet räcker inte med individens kompetens, kunskap samt erfarenhet. En stor del av organisationens styrka ligger i att hamotiverade medarbetare som känner arbetslust och som är produktiv och effektiv.
Vi kommer att lära oss den enskilda människan i organisationen och betydelsen av kompetens, personlig utveckling ochmotivation i arbetslivet.Kompetens
”Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap”
Disraeli.

Det moderna kunskapssamhället ställer allt större krav på grundläggandeutbildningar och fortlöpande kompetensutveckling.
Företaget har som uppdrag att locka till sig och behålla medarbetare med nyckelkompetens.
I dagens organisationer betyder begreppet kompetens mycket mer änformell utbildning. Social kompetens – förmågan att ” ta människor”- är en viktig del av kompetensen. Det handlar både om analytisk och om kreativ förmåga; att kunna använda både vänster och höger...
tracking img