El mètode sísmic

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (317 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
El mètode sísmic és el mètode d'estudi indirecte que ha servit per deduir com és l'estructura interna del planeta. Aquest mètode es basa en l'estudi de la propagació de les ones sísmiquesP i S per l'interior de la Terra.

La velocitat de propagació de les ones varia quan canvia la naturalesa química, la rigidesa i l'estat físic dels materials que travessen i, quan elcanvi de velocitat és brusc, diem que hi ha una discontinuïtat.

La finalitat d'aquesta activitat és entrenar-se en la metodologia sísmica i deduir l'estructura d'un planeta imaginari.Heu de deduir l'estructura interna d'un planeta (no és la Terra) a partir de les dades sísmiques representades en el següent gràfic.


A continuació responeu les preguntes següents quefan referència al gràfic anterior.

1. A partir de la representació gràfica de les dades sísmiques, digueu si el material que travessen les ones en els intervals indicats és sòlid olíquid, justificant la vostra resposta

a) de 0 km a 2600 km

b) de 2600 km a 4600 km

c) de 4600 km a 6700 km

2. El material travessat per les ones en els tres intervals és homogeni oheterogeni? Justifiqueu la vostra resposta en cada interval .

a) de 0 km a 2600 km

b) de 2600 km a 4600 km

c) de 4600 km a 6700 km

3. Digueu quina propietat representada en elgràfic us ha permès deduir si una capa era homogènia o heterogènia.

4. En el planeta hi ha tres discontinuïtats, dues de primàries i una de secundària.

a) A quines profunditats estroben les discontinuïtats primàries?

b) A quina profunditat es troba la discontinuïtat secundària?

5. Quina característica del gràfic indica que hi ha una discontinuïtat?

6.Quantes capes té el planeta?

7. Quina espessor (km de profunditat) té cada capa?

8. a) Quants quilòmetres mesura el radi del planeta?

b) Com has deduït el seu valor?
tracking img