El método de las acciones físicas según stanislavski

Páginas: 35 (8731 palabras) Publicado: 12 de diciembre de 2011
[pic]

Introducció …………………………………………………….. 2

Els gèneres i les formes teatrals ……………………………….. 5
Característiques del gènere lingüístic …………………………. 11
Konstantin Stanislavsky ………………………………………. 18
El mètode ………………………………………………………. 25
Creació d’un personatge ……………………………………….. 30

Bibliografía …………………………………………………….. 42
Conclusió ………………………………………………………. 43

[pic]

Feiatemps que sabia que quan arribés a segon de batchillerat tindria que entregar un treball que parlés sobre algun tema que a mi m’interessés i del que jo tingués algun dubte per poder solucionar-ho fent-lo.
Vaig estar pensant en unes quantes possibilitats de treball, i finalment em vaig decantar pel que a mi veritablement m’agrada, i es una cosa que jo estic fent: el teatre.

Jo vaig començar afer teatre a l’escola, on m’ho passaba genial fent petites obres de teatre que després el dia de sant Jordi exposabem al pares, però quan em vaig anar fent gran i vaig deixar el teatre a l’escola vaig descobrir una escola que m’oferia una bona preparació teatral.
Quan vaig entrar sempre ens explicaven exercicis per fer en els quals sempre predominaven les accions físiques, i un personatge anomenatStanislavsky.

De mida que va passar el temps vaig ser conscient de que el que jo treballava fent teatre en aquesta escola, es que ens basavem en una manera particular de fer teatre, en una manera basada en les accions físiques i el realisme. Un realisme que el va implantar Stanislavsky en els seus dies.

Per això vaig decidir fer un treball de recerca sobre aquest mètode i sobre auquestactor i director rus, per saber encara més perquè es fa el que es fa, i perquè faig el que faig jo a classes de teatre, informar-me i averiguar més coses sobre les accions físiques, i sobre el teatre.
Mentre feia el treball, m’he anat sorprenent de moltes coses de les que jo encara no m’havia fixat sobre el cos i sobre moltes coses més.
Ara ja se més sobre el que m’agrada, i li he trobat una micamés de sentit a tot allò que fair a classe i per això ara més que mai treballaré d’una altra manera en els exercicis, treballaré buscant allò que l’exercici em demana per portar-ho a la interpretació.

Alhora de fer una obra de teatre, no només importa el text, l’escenografia, i la qualitat d’interpretació dels personatges per a que surti endavant sinó que es necessiten infinitat de coses per aque una obra de teatre surti correctament.

Stanislavsky propasava un mètode, que per mitjà de les accions físiques un actor podia arribar a interpretar la vida d’un personatge de la manera més real possible.

Escenografia, il·luminaciò, vestuari etc. són elements importants de cara al personatge i a l’obra, però són coses complementàries i fins i tot prescindibles.
Amb aquest objectiu de quetot sigui lo més real posible per mitjà del mètode de les accions físiques, es fan un mun d’exercicis destinats a la preparaciò del cos per arribar a aconseguir una bona interpretació i un gran diàleg mitjançant el cos humà i mitjançant una bona projecció de veu per a una bona comunicació de l’actor a l’espectador.

Ara si, un cop havent preparat a l’actor per a interpretar a un personatge ésl’hora de preparar vestuari, i escenografia per fer cada vegada més, d’un espai limitat l’ubicaciò escènica adecuada.

Parlaré sobre les característiques generals del teatre, i sobre la vida i la tècnica teatral d’Stanislavsky que utilitzaben també d’altres directors per fer els seus propis mètodes per a la seva creació del personatge com per exemple Eugenij Vachtangov que va ser un director que liva transmetre i desenvolupar ensenyances o Lee Starsberg que va ser un seguidor d’ell i que va util·litzar les seves tècniques fent petites modificacions.
[pic]

[pic]

Quan nosaltres parlem sobre el teatre, ens imaginem a dos o tres persones demunt d’un escenari parlant, i disposats a fer-nos rure, plorar, o fins i tot dormir.
Però perque no anem més...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Stanislavski. el metodo de las acciones fisicas
  • ENSAYO METODO DE LAS ACCIONES FISICAS
  • el metodo de las acciones fisicas
  • Acciones Fisicas
  • Accion social segun weber
  • Accion social segun weber
  • La acción social según Parsons
  • Metodos Fisicos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS