El método montessori

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 26 (6460 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
| | |

Método

Montessori

ÍNDICE:

1. Introdución.......................................................................................................................................03

2. MaríaMontessori.............................................................................................................................04

3. Método montessoriano....................................................................................................................06

1. Principios do métodoMontessori....................................................................................................07

2. Metodoloxía.....................................................................................................................................10

3. Material montessoriano...................................................................................................................12

4. Función domestre...........................................................................................................................16

5. Innovacións que aporta María Montessori á educación..................................................................19

4. Semellanzas e diferenzas do método montessori ó Decreto 330/2009...........................................20

5.Conclusión........................................................................................................................................23

6. Bibliografía.......................................................................................................................................24

1. Introdución

O traballo realizado consistía na indagación é búsqueda de información sobre o método Montessori, co fin de que ofinalizar dito traballo, sexamos coñecedoras dos datos biográficos máis representativos de María Montessori, coñecer os principios fundamentais do seu movemento pedagóxico, saber en que consiste e como son os plantexamentos que propoñía, coñecer as innovacións que proporcionou o seu modelo á educación e ser capaces de comparar o método montessoriano co currículo oficial de Educación Infantil da ComunidadeAutónoma de Galicia, é dicir, o Decreto 330/2009 polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.

Para a elaboración do traballo nós centrámonos nos seguintes puntos: Elaboramos un breve resumo dos datos biográficos de María Montessori que consideramos máis significativos, logo para explicar en que consiste o método montessoriano falamos dosprincipios básicos do movemento, a metodoloxía que empregaba, o material elaborado pola propia María Montessori cun fin didáctico específico, as funcións que debe ter o mestre e as innovacións que aportou o seu método fronte ó sistema tradicional educativo.

Para concluír o traballo elaboramos unha comparación do método Montessori co Decreto 330/2009 polo que se establece o currículo daeducación Infantil en Galicia, sinalando as semellanzas e as diferenzas máis significativas.

2. María Montessori

María Montessori naceu en 1870 en Italia, na provincia de Ancona, no seo dunha familia burguesa. Foi educadora, científica, médica (primeira muller italiana doutora en medicina), psiquiatra, filósofa, psicóloga, devota católica, feminista, e humanista italiana.Traballou con nenos/as deficientes mentais e aplicou métodos experimentais conseguindo que estes nenos aprendesen a ler e escribir.

Tiña como referente os métodos de médicos e educadores como Jean Itard e Edouard Séguin, pero a difereza deles, María Montessori tivo a intuición “de que a cuestión dos deficientes era preferentemente pedagóxica, máis que preferentemente médica”[1].

A través...
tracking img