El medi físic d'espanya i calatulnya

Páginas: 7 (1517 palabras) Publicado: 13 de enero de 2012
Resum del medi físic d’Espanya i Catalunya.
1-Caracterísitiques del relleu peninsular espanyol:
La forma massissa, que esta determinada per l’amplada i l’extensió de les costes amb un traçat rectilini, a excepció de petits trams, com el del litoral gallec, amb costes retallades.
L’elevada altitud mitjana, deguda a dos factors, l’existència d’un extens altiplà central, i les nombroses idiverses serralades que travessen el territori.
La disposició perifèrica del relleu peninsular, dificulta l’accés a la Meseta, el relleu perifèric impedeix que la influència climàtica del mar arribi fins a les terres de l’interior, i això fa més extremats els hiverns i els estius.
El territori presenta unitats naturals i ben diferenciades, complexa formació geològica i la varietat de climes, hacondicionat la diferenciació de les regions i la varietat dels paisatges.

2-Fets més rellevants de la formació geològica del relleu peninsular de cada una de les ers i períodes geològics:
Era Primària-
*La península Ibèrica no existeix, està ocupada pel mar.
*Primeres terres emergides, Massís granític gallec, la resta mar.
*En aquest mar es dipositen materials que formen poderosos estratsmoviment hercinià provoca plegaments en aquests estrats formen el sistema muntanyós a l’oest el Massís Hespèric. I a l’est Massís de l’Ebre i massís catalanobalear.
*L’erosió fou tan intensa sobre aquest massís que part va quedar coberta d’aigües i l’altra formant sòcols aplanats.
Era secundària-
*Relleus hercinians erosionats i els materials es van dipositar en estrats en el fons marí pròxim alsòcol (materials gruixuts) i altres es van dipositar a les fosses marines més allunyades del sòcols (més fins i lleugers).
Període Terciari-
*Inestabilitat en les plaques tectòniques de l’escorça terrestre ocasionen moviments orogènics: Plegaments Alpins.
*Materials antics del sòcol hercinià es van fracturar, uns blocs drets i altres enfonsats (depressions i horts o pilars) l’antic sòcolrejovenit: (sistema central i Muntanyes de Toledo).
*Plegament Alpí també va plegar materials dipositats a les vores del sòcol hercinià: (Sistema Ibèric, Serralada cantàbrica, Sierra Morena)
*Plega els dipòsits acumulats a les fosses marines de l’interior del mar: (Pirineus, Serralada Bètica, Serralades Litorals Catalanes)
Període Quaternari-
*S’erosionen els relleus alpins a caus de l’erosió delsrius i les glaceres: es formen grans depressions (Ebre i Guadalquivir)
*Produeix la sedimentació i ompliment de les xones baixes: planes litorals i Delta de l’Ebre.

3-Característiqes generals de les següents unitats de relleu peninsular espanyol:
* Unitat principal del relleu espanyol.
* Origen en l’antic sòcol hercinià.
* Durant el moviment alpí fracturada en 2 grans blocs:
SubmesetaNord (800-850m) Travessada E-O per xarxa fluvial del Duero. Relleu format per peneplà, cingleres i congostos.
Submeseta Sud (500-700) El formen 2 altiplans separats pes les Muntanyes de Toledo, solcats per la xarxa fluvial del Tajo i del Guadiana.

Les Serralades interiors de la Meseta:
* Sistema central: divideix la Meseta en dues meitats, està formada per diferents serres (Sierra de Gredos).*Muntanyes de Toledo: divideix en dos parts la Submeseta Sud solcades per la xarxa fluvial del Tajo i del Guadiana.

Les vores muntanyoses de la Meseta:
*Massís Galaicolleonès, l’origen en l’antic sòcol hercinià. Compren Galícia, l’oest d’Astúries i les Muntanyes de Lleó.
*Serralada Cantàbrica, asimetria entre la part occidental i oriental: Occidental, El Massís Asturià, Origen en l’anticbloc Pàleozoic, hi ha els més grans jaciments de carbó d’Espanya i una gamma variada de metalls. Oriental, les Muntanyes Cantàbriques, abunden els gressos conglomerats i les calcàries (Picos d’Europa)
*Sistema Ibèric, formada per materials del sòcol hercinià i secundari, es plegà durant el moviment Alpí. Separa la Meseta de la Depressió de l’Ebre i de la costa mediterrània, destaquen el Pic...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Vocabulari Geografia (El Medi Físic D'Espanya I De Catalunya)
  • Fisica i medio
  • Fisica i medio
  • Fisica I
  • fisica I
  • Fisica i
  • Fisica I
  • Fisica i

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS